Bevara östra badviken på Skutberget

Vi är dock angelägna om att justera den planerade gränsen och låta badviken på östra sidan av området finnas utanför parken, skriver Per-Inge Lidén och Monika Bubholz.

Frågan om Skutbergets utveckling är både spännande och komplex. I Miljöpartiet finns många olika uppfattningar som lever sida vid sida – som det alltid gör kring frågor i öppna och demokratiska partier.

Man kan naturligtvis olika åsikter om hur en god utveckling av Skutberget bör ske. En majoritet i vårt parti är positiva till möjligheten till en temapark med litteratur- och sagoinriktning på del av området. Vi är dock angelägna om att justera den planerade gränsen och låta badviken på östra sidan av området finnas utanför parken. Då vi fått kritik för att detta inte framgått tillräckligt tydligt vill vi förklara hur vi menar.

Även om de badklippor somnu används ligger långt utanför temaparksområdet och nya badmöjligheter tillskapas på Skutbergets sydkust är det här en vik som är väl skyddad från större vågor och kan vara lämplig för mindre barn och kanoter att utgå från.

Med modern teknik är det naturligtvis möjligt att röra sig såväl in som ut ur temaparksområdet utan besvär. Det går utmärkt att ha ett armband som gör att man kan lämna temaparksområdet ut mot viken och sedan gå in igen på lämpligt sätt. Om det ska finnas möjlighet till restaurang eller annan näringsverksamhet i anslutning till viken borde det vara än mer lockande för de som driver etablissemanget att få gäster från såväl temapark som övriga friluftsområdet.

Av det område som en framtida litteraturinriktad sagopark skulle innehålla är det badviken som är mest använd i dag. Övriga delar består främst av mindre använd skogsmark och området som i dag är privatiserade med privata sommarstugor på.

Karlstad är en kommun därvi lyssnar till varandra och försöker hitta breda samförståndslösningar. I ett samrådsförfarande är själva idén att en kommun lyssnar och tar till sig av åsikter som kommer in. När vi lyssnat oss runt med människor är just den här viken central. Genom att justera gränsen för temaparken norrut har kommunen möjlighet att ta till sig av dessa välgrundade synpunkter.

Vi gläder oss åt den friska debatt som finns i Karlstad runt vårt fina friluftsområde på Skutberget. En del med litteraturinriktning för barn inom vettiga och justerade gränser och en utveckling av den fria friluftsdelen tror vi vore ett lyft för Karlstad – och för Värmland.

Per-Inge Lidén
Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Monika Bubholz
Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Debattartikeln publicerades den 13 augusti 2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: