Biblioteken är en viktig del i kulturlivet

Böcker på många språk är viktiga för att inte minst våra barn med rötter i andra länder också ska kunna bevara, berikas och till oss dela med sig framgent av den kultur de kommer ifrån

Bibliotek har funnits under lång tid. I Persien, Sumerien och Egypten fanns bibliotek för 2500 år sedan. När vi importerade tekniken att göra papper från Kina på 700-talet tog utvecklingen fart.

I de svenska socknarna växte sockenbibliotek fram i början av 1800-talet och i 1842 års folkskolestadga stod att ett bibliotek i varje socken var en nödvändighet. Värmland var en föregångare i det avseendet.

I Karlstad har vi ett huvudbibliotek och nio bibliotek i stadsdelar och kransorter. Det är vi stolta över. Här möts människor dagligen för att låna böcker, läsa, hitta kunskap, lyssna på musik eller ta del av kultur. Att vårt huvudbibliotek, som ritades av Janne Feldt och invigdes 1973, även rymmer lokal för såväl film och teater som möten med demokratins grundbult – fullmäktige – ser vi som naturligt. Kultur och demokrati hör samman och behöver varandra.

I Skåre har vi ett fint bibliotek mitt i centrum av stadsdelen som också är meröppet. Det innebär att vilken låntagare som helst kan registrera sig och boka biblioteket på kvälls- eller helgtid. Där finns bl a en bokcirkelgrupp som möts en kväll i månaden på biblioteket och diskuterar böcker de läst. Meröppet är en metod vi vill utvidga till att fungera på fler av våra bibliotek.

Nu är det viktigt att vi bevarar och utvecklar biblioteken för en ny tid. Det är viktigt att de ligger centralt i den bygd de betjänar med nära till torg, skola, affärer och - som i Skåres fall - vårdcentral. När vi bygger nya stadsdelar bör där också finnas rum för bibliotek. Vi behöver inspirera unga människor att läsa böcker och ta del av bibliotekens utbud. Böcker på många språk är viktiga för att inte minst våra barn med rötter i andra länder också ska kunna bevara, berikas och till oss dela med sig framgent av den kultur de kommer ifrån.

Demokratin är på tillbakagång i många länder i vår omvärld. Det fria ordet stryps, författare förföljs och även i länder inom Europa utövar stater påtryckningar för att ensidigt gynna nationalistiskt sinnad och regimvänlig litteratur. När demokratin hotas börjar det ofta med åtstramningar för kulturlivet – där de öppna och fria biblioteken är en viktig del.

För oss är därför kulturlivet i allmänhet och folkbiblioteken i synnerhet viktiga delar av vår demokrati som vi vill försvara och utveckla för framtiden.

Anna Wilén
Ledamot (MP) i Kultur- och Fritidsnämnden, Karlstads kommun

Meriam Bani
Ersättare (MP) i Kultur- och Fritidsnämnden, Karlstads kommun

Debattartikeln publicerades i NWT den 28 mars 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: