En vatten-lekotop på Ängsskogens lekplats i Skattkärr

En vatten-lekotop på Ängsskogens lekplats i Skattkärr

När de gamla lekredskapen plockades bort för några år sedan fyllde kommun på med sand i väntan på beslut vad man skulle göra med ytan. Det visade sig dock att vatten samlas på platsen, då det är en naturlig lågpunkt.

I Karlstad har kommunen påbörjat ett arbete med att utveckla lekplatser till lekotoper istället, där gestaltningen utgår ifrån naturbaserade lösningar i första hand och inte utrustning och byggda element. Gungor och klätterställningar finns på lekplatser i närheten. Därför vill vi på vissa lekplatser istället förstärka den naturliga miljön så att den bjuder in till en annan typ av lek.

Teknik- och fastighetsnämnden har nu beslutat att testa att förstärka lekmiljön med tema vatten på Ängsskogens lekplats i Skattkärr.

Bilden kommer från Örebro kommun som har kommit långt i arbetet med lekotoper. Hur det ska se ut i Skattkärr är inte klart ännu, men tillgång till skog och vatten gör det till en spännande plats att testa hur en lekotop kan utformas här.

Relaterade nyheter

Karlstad, 24 januari 2024

Hur skapar vi utemiljöer som tilltalar alla barn?

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Karlstad, 21 augusti 2023

Djungelpark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter