Hur skapar vi utemiljöer som tilltalar alla barn?

Hur skapar vi utemiljöer som tilltalar alla barn?

I Karlstad finns många aktivitets- och spontanidrottsytor som är i sämre skick och som inte används så mycket. Samtidigt vet vi att inte alla barn tilltalas av fotboll eller andra bollsporter. Hur gör vi dessa ytor spännande och inbjudande så att alla barn vill använda dem?

Det har vi nu gett i gemensamt uppdrag till både kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda och testa sig fram i.

I tidigare utredningar har det framkommit att tjejer, barn med funktionsnedsättningar eller barn från socioekonomiskt svagare familjer rör sig mindre än andra barn. Istället kanske en käpphästbana är det som vi borde ha i Karlstad, eller något annat som tilltalar fler barn.

Relaterade nyheter

Karlstad, 1 november 2023

En vatten-lekotop på Ängsskogens lekplats i Skattkärr

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Karlstad, 21 augusti 2023

Djungelpark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter