Ett kulturellt krafttag för jämställdhet

Ett kulturellt krafttag för jämställdhet

Karlstad är en kulturstad. Musik, dans, teater och konst är något av den livsluft som får staden att växa och oss människor att utvecklas och må bra.
Kulturbärare i form av musiker, konstnärer eller författare utmanar, inspirerar och får oss att glädjas och reflektera. De är förebilder.

Därför är det viktigt med jämställdhet på våra scener. När vi tittar på kulturutbudet i staden ser vi att det finns en obalans, också i arrangemang som vi som kommun går in och stöder. Det är övervägande män som uppträder. Det vill vi ändra på.

Både pojkar och flickor ska ha samma förutsättningar att utveckla sitt kulturskapande och våga bilda band, skriva texter och uttrycka sig i olika konstformer. Vi behöver få samtiden tolkad ur både manliga och kvinnliga perspektiv.

Därför tänker vi nu ta krafttag. Ett kulturellt krafttag för jämställdhet. Vi lovar att göra vårt bästa för att de arrangemang som Karlstads kommun är med och stöder ska vara jämställda. Vi utmanar också alla andra kulturutövare i staden att tänka jämställt. Detta kan naturligtvis inte gälla varje enskilt arrangemang utan behöver ses över en längre tidsrymd. Om en kvinna sjunger i Sandgrundsparken en kväll behöver vi inte hitta en manlig sångare efter paus. Regler och intentioner ska användas med förnuft. Men inriktningen är klar. Vi vill ha en förändring.

Karlstad har ett fantastiskt kulturliv som vi är stolta över. Karlstads kommun gläder sig över att vi har möjlighet att i många sammanhang vara med och bidra ekonomiskt. Nu tänker vi se till att kulturutbudet blir jämställt.

På vårt initiativ har kommunstyrelsen nu antagit en policy för socialt hållbara arrangemang som innebär att:

• det ska finnas ett brett utbud av arrangemang i Karlstads kommun som speglar mångfalden bland Karlstadsborna och deras intressen

• representationen på scener, eller motsvarande, ska spegla jämställdhet och mångfald

• det är nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier i samband med arrangemang

Kulturen är till för alla.

Majoriteten i Karlstads kommun

Marléne Lund Kopparklint (M)
Maria Frisk (MP)
Niklas Wikström (FP)
Peter Kullgren (KD)
Andreas Pettersson (C)

Debattartikeln publicerades i VF den 19 mars 2015.

Relaterade nyheter

Karlstad, 12 mars 2024

Amanda Lind om folkbildning

Karlstad, 2 februari 2024

Bäst i Sverige på kultur- och nöjesliv!

Karlstad, 23 oktober 2023

Inte glömma, inte minnas – om vikten av människovärdet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter