EU – ett samarbete för fred, miljö och mänskliga rättigheter

Miljöpartiet vill se stärkt skydd för minoriteter och en offentlighetsprincip av svensk modell i EU:s institutioner, skriver Per-Inge Lidén.

EU är en viktig gemenskap. Jag är glad att vi är med. Genom att vi kan studera, arbeta, resa och på ett enkelt sätt sälja våra värmländska produkter till 28 medlemsländer knyts Europa samman. Unionens syften bör vara att skapa fred mellan folken, kämpa för mänskliga fri- och rättigheter och vara med och skapa en god hållbar miljö för alla dess 500 miljoner medborgare. Det är stort. Vi har haft nog av krig, diktatur och miljöförstöring på vår kontinent.

Utsläpp och klimatförändringar känner inga gränser. Därför är EU en viktig plattform för att rädda klimatet. EU måste driva på för att stänga de sista kolgruvorna och gå över till klimatsmart energiproduktion. Vi gröna vill skapa en klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina fossila utsläpp.

Vi behöver också resa mer klimatsmart. En utbyggd järnvägsstruktur – bl a mellan Oslo och Stockholm – som gör det möjligt att enkelt kunna färdas med tåg mellan länderna är viktig. Vi behöver ställa om Europas jordbruk till god djurhållning och ekologisk hållbarhet. Vattenfrågan är akut. Här behövs krav på minskade kemikalieutsläpp, minskad övergödning av Europas åkrar och stöd till effektivare avloppssystem.

Mänskliga rättigheter är en grundpelare i skapandet av det nya Europa. Miljöpartiet vill se stärkt skydd för minoriteter och en offentlighetsprincip av svensk modell i EU:s institutioner. Det är viktigt att EU är tydligt och inför ekonomiska sanktioner om de grundläggande fri- och rättigheter för medborgare och press hotas i några av medlemsländerna. Jämställdhet är en viktig fråga – däribland krav på jämställd nominering till topposter i EU och kvotering för börsbolag. Medborgarna måste få insyn i hur förslagen till direktiv och förordningar tas fram. Vi vill också bidra till en gemensam asylpolitik, med säkra vägar in i EU och fördelning av ansvar mellan alla medlemsländer.

Om EU:s uppgift är att skapa fred i Europa gäller det också i utrikespolitiken. Diplomati, bra bistånd och rättvisa handelsvillkor också för den fattiga delen av världen är viktiga både för oss och för andra. Utan lugn och stabilitet i EU:s närhet kommer vi inte kunna ha ett harmoniskt Europa.

En viktig uppgift för det nya parlamentet kommer att bli att anta den nya långtidsbudgeten för 2021–27. Den bör inriktas mer på forskning, smart och hållbar energi- och infrastruktur, stöd till omställning av jordbruket i hållbar riktning och fortsatt utjämning av regionala olikheter i Europa. EU ska även fortsatt vara ett samarbete – inte en superstat. Sveriges medlemsavgift är hög nog som den är. Det mesta kan vi bestämma själva i vårt land.

Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Det är ett viktigt val. Gå och rösta. Helst på Miljöpartiet. Vi har en tydlig inriktning på fred, miljö och mänskliga rättigheter.

Per-Inge Lidén
På plats 18 på Miljöpartiets valsedel till EU-valet

Debattartikeln publicerades i NWT den 3 maj 2019.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: