För fler människomöten

Vi behöver en samhällsplanering för mer blandad bebyggelse. Vi vill se hyresrätt, bostadsrätt och villor i samma bostadsområde, skriver Samar Madwar och Per-Inge Lidén.

I Karlstads kommun är 14 procent av befolkningen födda i ett annat land. Det är en rikedom. I Karlstad strävar vi efter att människor ska leva tillsammans och berikas av varandra. Vårt internationella näringsliv, vår kultur och vår gemenskap behövs människor med olika internationella och språkliga kompetens för att staden ska blomstra.

Men det finns skillnader mellan olika stadsdelar. Det gäller allt ifrån skillnader i inkomst till utbildning eller vilken kulturell bakgrund folk har. I Kronoparken är 45 procent födda i ett annat land och i Skåre 4 procent. Vi tror att alla kan bidra till vårt gemensamma samhälle där vi ser potentialen hos människor oavsett var de är födda. Här är fem punkter vi vill jobba med för ett mer blandat Karlstad.

1. Vi behöver en samhällsplanering för mer blandad bebyggelse. Vi vill se hyresrätt, bostadsrätt och villor i samma bostadsområde. Kommunen äger mycket mark, har ett eget bostadsbolag, kan föra dialog med andra fastighetsägare och beslutar om såväl översiktsplaner som detaljplaner. En aktiv bostadsplanering skapar också förutsättningar för att man kan göra bostadskarriär i samma bostadsområde.

2. En viktigt social dimension för att skapa samhörighet är att ge människor från olika grupper möjlighet att mötas. Kronoteket på Kronoparken är ett utmärkt exempel där bibliotek, fritidsgård och kulturlokaler samlats på ett och samma ställe. Föreningslivet kan spela en än större roll och studieförbundens arbete med ”Tillsammans i Karlstad” är ett utmärkt exempel. Mer sånt.

3. Skolan är en plats där unga människor formas. För att rusta våra barn för framtiden behöver vi blandade klasser med barn av olika bakgrund i alla skolor. Det är en stor utmaning att nå dit. Det är en brist för en ung människa att växa upp utan att få med sig kulturell rikedom från utlandsfödda kamrater. Ett bra projekt som sker i samarbetet mellan Karlstads universitet och flera skolor i kommunen är Näktergalen. Ett mentorskapsprogram där högstadieelever möter en universitetsstudent och gör aktiviteter tillsammans.

4. Många utrikesfödda har erfarenheter av företagande. Vi tror att kooperativ kan vara en av fler goda lösningar för företagande. Vi vill motverka arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor genom att göra det lättare att validera en utländsk utbildning i Sverige. Samtidigt ser vi ett behov av att vidmakthålla dialogen om jämställdhet och andra värderingsfrågor. I det måste vi mötas och samtala på riktigt. Det gynnar kreativiteten i ett företag att medarbetarna har olika bakgrund. Det blir kreativt när någon med efternamn Johansson arbetar med utrikes född med efternamn Aziz.

Avslutningsvis gläds vi åt att vi i Sverige har en sekulär lagstiftning där rättigheter och skyldigheter är lika för alla. Inom dess ramar verkar olika religioner sida vid sida på lika villkor. Vi är båda aktiva i vår respektive kyrka och moské och ser dem som viktiga delar av samhällslivet. De organiserade samtal som kommunen tidigare tog initiativ till där företrädare för olika religioner och kommunen möttes bör återupptas.

Samhället kan göra mycket, men integration kräver också mod från oss som individer. Det kanske är dags för just dig att bjuda hem någon från en annan kultur på en kopp kaffe. Utan möten mellan människor blir det ingen god integration.

Samar Madwar

Femte kandidat för Miljöpartiet till Karlstads kommunfullmäktige och sextonde kandidat till riksdagen

Per-Inge Lidén

Första kandidat för Miljöpartiet till riksdagen

Artikeln publicerades i NWT den 27 maj och kan även läsas här

Relaterade nyheter

Karlstad, 12 april 2024

Karlstads elevborgarråd för klimatet får återkoppling från politikerna

Karlstad, 7 april 2024

Ny styrelse för Miljöpartiet i Karlstad

Karlstad, 27 mars 2024

Krönika Monika Bubholz: Reflektioner om engagemang

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter