Karlstads budget för 2021-2023

Idag presenterade vi det blågröna styret gemensamt med Socialdemokraterna, kommunens budget för åren 2021-23.

På bilden ses gruppledarna för de partier som presenterade budgeten. Niklas Wikström (L), Frida Pettersson (C), Per-Samuel Nisser (M), Linda Larsson (S), Monika Bubholz (MP) och Erik Nilsson (KD).

Det är väldigt speciella tider, med mycket osäkra prognoser hur kommunens intäkter (bl.a. skatteintäkter och stöd från staten) och kostnader (ökat försörjningsstöd och andra Corona-relaterade kostnader) ser ut för de kommande åren.

Därför blir det budgetbeslut som vi tar nu i juni en framskrivning av förra årets budget. De investeringar i skolor och förskolor mm, som redan är inplanerade, fortsätter som planerat.

Vi ger även ett uppdrag att se över hur kommunen kan ta med de erfarenheter som görs på grund av Covid-19 för att stärka Karlstad i framtiden.

I november kommer vi att ta beslut om en mer detaljerad och mer politisk budget. Då har vi förhoppningsvis bättre prognoser på hur kommunens intäkter och utgifter ser ut de närmaste åren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: