Matsäkerhet och klimatet

Matsäkerhet och klimatet

Frågan om höga livsmedelspriser är en ständigt aktuell fråga.

När konsumentpriser, jord- och lantbrukares villkor diskuteras saknar vi ofta ett viktigt perspektiv: vårt klimat. Det som påverkar hur vi kan bedriva jordbruk, odla och förädla mat såväl idag som i framtiden.
Se våra språkrörs samtal här.

Relaterade nyheter

Karlstad, 15 juni 2023

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Karlstad, 23 maj 2022

HURRA! Karlstad är en av Sveriges mest bivänliga kommuner

Karlstad, 18 januari 2022

Mer ekologisk mat i skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter