Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

Värmebölja och klimatförändringar i Karlstad

 

Det är värmebölja i Karlstad och klimatförändringarna gör sig plågsamt påminda om. Just nu arbetar vi i kommunen med att säkerställa att räddningstjänsten är redo vid skogsbränder, att äldreboende har bra kylmöjligheter och att vattenbristen är under kontroll. Men även så klart med att få in mer grönska i stadsmiljöerna för att sänka temperaturerna och investera i åtgärder som minskar risken för skred i våra älvar.

Våra språkrör Monika och Robert efterlyser dock ordentliga satsningar på minskade klimatutsläpp från den höger- och SD-stödda regeringen. Det är betydligt billigare att minska utsläppen än att sätta in klimatanpassningsåtgärder. Hör våra språkrör berätta mer om behovet av åtgärder på olika nivåer.

Relaterade nyheter

Karlstad, 11 oktober 2023

Vi vill fortsätta att vidareutveckla Sola Byggåterbruk

Karlstad, 5 oktober 2023

Matsäkerhet och klimatet

Karlstad, 3 oktober 2023

Hurra! Karlstad är sjunde bästa miljökommun!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter