Mer natur när Miljöpartiet får välja

2020 har varit märkt av coronakrisen och hur vi som samhälle möter den. Men det finns en minst lika stor utmaning som vi måste axla. Vi måste prioritera planeten. I regeringens satsningar som sker tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet aviseras därför ökade satsningar på naturvård, grön industri, kollektivtrafik och människors välfärd.

– Satsningarna kommer att landa på närmare tio miljarder kronor och ge Sverige förutsättningarna att minska koldioxidutsläppen, lägga grunden för nya jobb och stärka vår konkurrenskraft. Det är god grön politik helt enkelt, säger Monika Bubholz, språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

Under coronakrisen har många svenskar upptäckt den svenska naturen och ordet hemester har blivit ett populärt begrepp. I budgetförslaget ingår stora satsningar på naturreservat och vandringsleder, liksom arbetet mot artutrotning och mot klimatförändringar.

– Att fler upptäcker sin lokala natur är något vi vill uppmuntra. Då är det viktigt att vi bevarar skyddsvärd natur och skonsamt utvecklar den för friluftsliv och utflykter. I budgeten satsar vi på att hejda artutrotningen, skydda och sköta värdefull natur samt stärka arbetet för rent hav och vatten, säger Per-Inge Lidén, språkrör för Miljöpartiet Karlstad.

När ekonomin ska återstartas och människor hitta nya arbeten är nya gröna jobb en självklar del av det. Våtmarker ska anläggas, invasiva arter bekämpas, skyddad natur skötas och förorenas mark saneras. Med ytterligare resurser till industrins gröna omställning, transportsektor, lokal omställning. energieffektivisering och inte minst mer natur för fler tar Miljöpartiet ansvar på kort och lång sikt.

Det finns en stor skillnad mellan en regering där Miljöpartiet ingår och en utan. Miljösatsningarna är på historiskt höga nivåer. Vid varje förhandlingsbord krävs det politiker som vågar prioritera planeten. Det har Miljöpartiet gjort i över trettio år, och vi ska göra det även imorgon.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: