Miljöpartiet är det nya industripartiet

Det senaste året är det tydligt att industrin på allvar har börjat ställa om till en mer hållbar produktion:

✅ Preem storsatsar på biobränslen istället för att utöka raffinaderiet av olja i Lysekil.
✅ Vattenfall lägger ner det stora nybyggda stenkolskraftverket utanför Hamburg.
✅ Volvo Cars kompetensväxlar från förbränningsmotorer till eldrift.
✅ Skandia avyttrar alla investeringar i företag som producerar fossila bränslen.
✅ Stöd från Industriklivet har lett till att HYBRIT och H2 Green Steel kan bli storskaliga satsningar för att bygga och industrialisera en fossilfri värdekedja från gruva till stål.
Miljö och klimat är nu den viktigaste frågan för näringslivet.
Med en politik som hjälper företagen att ställa om har Miljöpartiet blivit det nya industripartiet.
Klimatlagen, satsningarna på billig förnybar energi, omställningen av EU:s utsläppshandelssystem och inrättandet av Fossilfritt Sverige, som har tagit fram färdplaner för industrins olika branschers omställning, är alla resultat av Miljöpartiets politik.
När världen nu ställer om till en mer hållbar industri kan många svenska företag använda sig av de stöd som finns för en hållbar omställning och har goda möjligheter att hävda sig på en internationell marknad. För det är i en hållbar industri som de framtida jobben finns.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: