Nu släpper vi Miljöpartiets klimatfärdplan för Karlstad

Miljöpartiets klimatfärdplan för Karlstad

Nu presenterar vi Miljöpartiets klimatfärdplan för Karlstad. 66 konkreta åtgärder för att minska utsläppen och bidra till att nå Karlstads del i Parisavtalet.

Klimatnödläget är akut. Politikens uppgift är att greppa en närmast ogreppbar kris och möjliggöra en rättvis omställning av hela samhället.

Miljöpartiet de gröna tog fram en nationell klimatfärdplan 2017. Syftet var att samla, utveckla och konkretisera Miljöpartiets klimatpolitik för att kunna öka takten i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Vi ville också utmana och inspirera andra partier att göra detsamma.

Många av förslagen som Miljöpartiet presenterade 2017 har kommit vidare i processen. På partiets initiativ arbetar Sveriges regering, riksdag eller berörda myndigheter redan med över 90 av de 140 förslagen. Politiken behöver dock hela tiden uppdateras och ambitionsnivån höjas. En uppdaterad klimatfärdplan presenterades därför av Miljöpartiet 2021.

Vi har tagit detta arbete vidare till lokal nivå och presenterar härmed Miljöpartiet i Karlstads klimatfärdplan för Karlstad. Vi behöver på alla nivåer arbeta med att minska klimatutsläppen och motverka den globala uppvärmningen. Vår klimatpolitik är också utformad för att samtidigt uppnå och inte motverka andra miljömål.

Miljöpartiets klimatfärdplan för Karlstad

Relaterade nyheter

Karlstad, 12 april 2024

Karlstads elevborgarråd för klimatet får återkoppling från politikerna

Karlstad, 28 mars 2024

Amanda Lind från Miljöpartiet besöker den cirkulära gallerian Rundgång

Karlstad, 1 mars 2024

Krönika Anna Nordström: Ett ödesval för klimatet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter