Nu har vi en blågrön budget för Karlstad 2023-2025!

Nu har vi en blågrön budget för Karlstad 2023-2025!

Idag beslutade kommunfullmäktige att det är vårt budgetförslag som kommer att gälla för Karlstads kommun de kommande åren. Den innebär bland annat:

  • Stor förstärkning av resurserna till barn och unga, särskilt med fokus på dem som behöver särskilt stöd och lever i sårbara familjer
  • 60 miljoner i klimatinvesteringar
  • Ny skola på Orrholmen
  • Gång- och cykelbro mellan Klara och Sandgrund/Sundsta
  • Nytt skärpt klimatmål – Karlstad ska arbeta för att senast 2030 inte ha någon negativ påverkan på klimatet
  • Satsning på solenergi och att öka hög självförsörjningsgrad på el.
  • Kraftig ambitionshöjning för att öka gång, cykel och kollektivtrafikresandet i Karlstads kommun
  • En ny resurs som arbetar särskilt med att hjälpa unga personer att inte bli sexuellt exploaterade
  • Fler parker och mera träd i våra tätorter
  • …och massor av mer bra grejer

Alla våra fyra miljöpartister, Monika, Robert, Cecilia och Torbjörn, var med och debatterade flitigt.

Relaterade nyheter

Karlstad, 8 februari 2024

Krönika Per-Inge Lidén: Friheten i att leva utan bil

Karlstad, 14 november 2023

Ändringsbudget 2024 för Karlstads kommun

Karlstad, 6 november 2023

Grönröda styret presenterar ändringsbudget för 2024

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter