Nu har vi en blågrön budget för Karlstad 2023-2025!

Nu har vi en blågrön budget för Karlstad 2023-2025!

Idag beslutade kommunfullmäktige att det är vårt budgetförslag som kommer att gälla för Karlstads kommun de kommande åren. Den innebär bland annat:

  • Stor förstärkning av resurserna till barn och unga, särskilt med fokus på dem som behöver särskilt stöd och lever i sårbara familjer
  • 60 miljoner i klimatinvesteringar
  • Ny skola på Orrholmen
  • Gång- och cykelbro mellan Klara och Sandgrund/Sundsta
  • Nytt skärpt klimatmål – Karlstad ska arbeta för att senast 2030 inte ha någon negativ påverkan på klimatet
  • Satsning på solenergi och att öka hög självförsörjningsgrad på el.
  • Kraftig ambitionshöjning för att öka gång, cykel och kollektivtrafikresandet i Karlstads kommun
  • En ny resurs som arbetar särskilt med att hjälpa unga personer att inte bli sexuellt exploaterade
  • Fler parker och mera träd i våra tätorter
  • …och massor av mer bra grejer

Alla våra fyra miljöpartister, Monika, Robert, Cecilia och Torbjörn, var med och debatterade flitigt.

Relaterade nyheter

Karlstad, 4 juli 2023

Minutstyrning inom hemtjänsten

Karlstad, 10 november 2022

Vi sparar el för ekonomi och klimat

Karlstad, 20 maj 2022

Många gröna inslag i budgetförslaget för 2023-2025

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter