Vindkraften är viktigt för Sveriges omställning

I en insändare skriver signaturen Torbjörn E att all vidare exploatering med vindkraft bör stoppas, att utbyggnad av vindkraften kostar hundratals miljarder som elkunderna får betala och att modern kärnkraft är säker. Vindkraften är en energikälla som växer oerhört snabbt. 2023, när de nya investeringar i vindkraft som redan är beslutade har byggts så kommer vindkraften att stå för 1/3 av Sveriges elkonsumtion.

Den utbyggnad som sker är också på helt kommersiella grunder och görs av företag som ser att det är en lönsam affär att bygga vindkraftverk och anslutningar till dem utan statligt stöd.

Denna explosion av ny och billig förnybar elproduktion har stora fördelar för Sverige. Det innebär att Sverige blir attraktivt för investeringar i elintensiva industrier som då kan drivas med billig förnybar el. HYBRIT - SSAB, LKAB och Vattenfalls gemensamma stora satsning på fossilfri ståltillverkning sker genom att använda fossilfri el och vätgas. Vi har också nyss fått höra att LKAB gör en enorm satsning på att tillverka fossilfri järnsvamp istället för som idag järnpellets. Detta är investeringar som gör Sverige världsledande och som ger många nya jobb.

I södra Sverige, där vi idag har föråldrad produktion i kärnkraft, är havsbaserad vindkraft väldigt intressant. Denna del av landet är mer tättbefolkad men har samtidigt långa kustremsor där havsbaserad vindkraft skulle kunna anslutas till de stora städerna. I och med att teknikutvecklingen går så snabbt så innebär det inte att det tillkommer totalt fler vindkraftverk, utan att vindkraftverken istället blir högre och att varje enskilt vindkraftverk kan producera mycket mer energi än idag.
Med andra ord anser jag, tvärt emot Torbjörn E, att vindkraft är en miljömässigt, lönsamhetmässigt och teknikmässigt väldigt viktig energikälla för Sverige.

Monika Bubholz
Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Karlstad

Debattartikeln publicerades i VF den 4 december 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: