Du ska kunna resa hållbart och enkelt

Lyssna

I Karlstad ska det vara lätt att ta bussen när du ska åka lite längre. Vi vill ha tågstationer på fler orter i kommunen. Flygplatsen ska på sikt läggas ner och ersättas med snabba tåg till Oslo, Göteborg och Stockholm. Vårt mål är att du ska kunna resa hållbart i Karlstad.

Miljöpartiet vill

  • Karlstad resecentrum ska byggas så snart som möjligt
  • Bygga dubbelspår till Kil och Kristinehamn
  • Med tåg till Oslo på en timme och till Stockholm på två timmar
  • Snabb, modern och bekväm busstrafik som på sikt går på egna vägar utan att möta annan trafik

En av de absolut största källorna till utsläpp av gaser som ökar klimatförändringarna kommer från transportsektorn. Därför vill Miljöpartiet planera staden så att fler åker kollektivt och färre åker bil. Det är bättre för miljön och för dig, eftersom bilarna också skapar luftföroreningar som är farliga att andas in.

Buss

Vi har tillsammans byggt ett av Sveriges bästa bussbolag i Karlstad. Vi har Sveriges mest nöjda resenärer i våra bussar. Nu ska vi göra trafiken ännu bättre med bussar som kommer fram före annan trafik. Genom planering av stråk genom Karlstad kan vi göra bussresorna trevligare och snabbare - vilket kan locka över fler till att åka buss. 

Tåg

Vi vill ha fler stationer på landsbygden i Karlstad och bygga ett bra resecentrum. Läs mer om detta under ämnet Järnväg

Flyg

Kommunen ska verka för att Karlstads flygplats på sikt ska läggas ned och ersätts med snabb och effektiv kollektivtrafik. Tills vidare ska kommunen sträva efter att göra att flygtrafiken och Karlstad flygplats till landets miljövänligaste genom stränga miljökrav och klimatkompensation. Genom höjda startavgifter kan flygplatsen i högre grad finansieras direkt av resenärerna och minska kostnaden för skattebetalarna.

Läs gärna mer i kapitel 2 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Det ska vara lätt att resa rätt

Miljöpartiet Värmland vill se en stor satsning på kollektivtrafiken de närmsta fyra åren. Framförallt vill vi att människor som bor på landsbygden i Värmland ska få det lättare att välja att resa via buss och tåg.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att de regionala investeringarna i infrastruktur ska gynna hållbara transportmedel som kollektivtrafik och cykel
  • att tågstationerna på Värmlandsbanan, Fryksdalsbanan och Vänerbanan ska finnas kvar
  • att öppna nya tågstationer i Skåre, Skattkärr och Vålberg, och planera för nya stationer även i Edsvalla, Segmon och Slottsbron
  • att man ska kunna ta med cykel ombord i kollektivtrafiken

Läs mer

Vi vill se att Järnvägen och tågtrafik byggs ut och förbättras så att fler kan ta tåget istället för bil eller flyg. Där det inte finns järnväg ska det finnas ett gott utbud av busstrafik - i viktiga pendlingsstråk både snabba direktbussar och bussar som stannar oftare längs vägen. Genom att välja bort motorvägssatsningar och en del andra kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på de större bilvägarna får vi råd med fler järnvägssatsningar i Värmland.

Priserna för resor med kollektivtrafiken ska sättas utifrån målsättningen att få så många som möjligt att välja kollektiva färdmedel. Det innebär en avvägning mellan att å ena sidan hålla priserna nere, å andra sidan få in de medel som behövs för att hålla en hög servicenivå. Såväl biljettförsäljning som reseinformation ska vara smidigt samordnade mellan Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, SJ och andra som bedriver kollektivtrafik i länet, så att det blir så enkelt som möjligt för resenärerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: