Du ska kunna resa hållbart och enkelt

Lyssna

I Karlstad ska det vara lätt att ta bussen när du ska åka lite längre. Vi vill ha tågstationer på fler orter i kommunen. Flygplatsen ska på sikt läggas ner och ersättas med snabba tåg till Oslo, Göteborg och Stockholm. Vårt mål är att du ska kunna resa hållbart i Karlstad.

Miljöpartiet vill

  • Fortsätta bygget av snabbusstråk (BRT-stråk) i kommunen
  • Planera för nya tåghållplatser i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Edsvalla.
  • Arbeta för en tåglinje Oslo - Karlstad - Stockholm på 2.55 timmar

En av de absolut största källorna till utsläpp av gaser som ökar klimatförändringarna kommer från transportsektorn. Därför vill Miljöpartiet planera staden så att fler åker kollektivt och färre åker bil. Det är bättre för miljön och för dig, eftersom bilarna också skapar luftföroreningar som är farliga att andas in.

Buss

Vi har tillsammans byggt ett av Sveriges bästa bussbolag i Karlstad. Vi har Sveriges mest nöjda resenärer i våra bussar. Nu ska vi göra trafiken ännu bättre med bussar som kommer fram före annan trafik. Genom planering av snabbussstråk genom Karlstad kan vi göra bussresorna trevligare och snabbare - vilket kan locka över fler till att åka buss. 

Tåg

Vi vill ha fler stationer på landsbygden i Karlstad och bygga ett bra resecentrum. Läs mer om detta under ämnet Järnväg

Flyg

Kommunen ska verka för att Karlstads flygplats på sikt ska läggas ned och ersätts med snabb och effektiv kollektivtrafik. Tills vidare ska kommunen sträva efter att göra att flygtrafiken och Karlstad flygplats till landets miljövänligaste genom stränga miljökrav och klimatkompensation. Genom höjda startavgifter kan flygplatsen i högre grad finansieras direkt av resenärerna och minska kostnaden för skattebetalarna.

Läs gärna mer vårt handlingsprogram för åren 2018-2022.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Det ska vara lätt att resa rätt

Miljöpartiet Värmland vill se en stor satsning på kollektivtrafiken de närmsta fyra åren. Framförallt vill vi att människor som bor på landsbygden i Värmland ska få det lättare att välja att resa via buss och tåg.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • återöppna tågstationer som stängts under senare tåg, öppna nya tågstationer i Skåre, Skattkärr, Vålberg och Björneborg, och utreda möjligheten att öppna ännu fler stationer, till exempel i Filipstad, Edsvalla, Segmon och Slottsbron,
  • att där det inte finns järnväg ska det finnas bra busstrafik,
  • öka turtätheten inom kollektivtrafiken, även kvällar och helger,
  • öppna skolbussarna för andra resenärer än skolelever, och införa anropsstyrd närtrafik på landet där linjetrafik saknas.

Läs mer

Kollektivtrafiken – tåg och buss – ska vara det smidigaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. Det ska finnas bra förbindelser mellan både små och stora orter. Tidtabellerna bör förbättras, med fler turer, även kvällar och helger.

Tågtrafiken måste byggas ut. Viktigast just nu är att öka kapaciteten på de spår som finns, och att planera för en snabb järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Stockholm. Vi vill även utreda om man kan öppna persontrafik på Inlandsbanan (Filipstad-Storfors-Kristinehamn) och på sikt även andra järnvägar.

Där det inte finns järnväg ska det finnas ett gott utbud av busstrafik - på sträckor där många pendlar vill vi ha både snabba direktbussar och bussar som stannar vid många hållplatser. Det ska finnas toalett på busslinjer som tar mer än 45 minuter.

För att ge fler möjlighet att åka kollektivt, vill vi även öppna skolbussarna också för andra resenärer än skolelever, och införa anropsstyrd närtrafik på landet där linjetrafik saknas.

Priserna för resor med kollektivtrafiken ska sättas utifrån målsättningen att få så många som möjligt att välja kollektiva färdmedel. Det innebär en avvägning mellan att å ena sidan hålla priserna nere, å andra sidan få in de medel som behövs för att hålla en hög servicenivå. Såväl biljettförsäljning som reseinformation ska vara smidigt samordnade mellan Värmlandstrafik, Karlstadsbuss, SJ och andra som bedriver kollektivtrafik i länet, så att det blir så enkelt som möjligt för resenärerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: