Bostäder och stadsbyggnad

Bygg promenadvänligt, och grönt! Bygger vi tätare får många närmre till jobbet, affären, skolan och kulturen. För att må bra behöver vi en hälsosam miljö med nära till gräsmattor, buskar och träd. Så många som möjligt ska lätt kunna gå och cykla till det mesta – självklart också till parker, närnatur och vacker arkitektur!

Miljöpartiet vill

  • se mer handel, nöjen och kultur i centrum – prioritera centrum framför utbyggnad av externa köpcentra.
  • förtäta med förstånd – värna och utveckla närnatur och parker.
  • satsa på små och billiga hyresrätter med god kvalitet och låg miljöpåverkan
  • blanda hyreshus, bostadsrätter och villor i samma stadsdel/kransort.

En levande, attraktiv stadskärna är viktig för Karlstads framtid. Vi ser restriktivt på utbyggnad av externa köpcentra på grund av risken att centrum ska utarmas. Stadsdelscentra och kransorter ska också prioriteras då en tätare stad ökar möjligheterna för närhet till service av alla de slag.

När husen står närmare varandra ökar vikten av att alla har grönområden på nära håll. Miljöpartiet värnar och vill utveckla närnatur och parker. Det är en viktig del i välbefinnandet för oss människor och livsviktiga oaser för djur och insekter som rör sig genom staden. Grönområden bidrar också till att dämpa värmeböljor, tar hand om vatten vid skyfall och minskar luftföroreningarna.

Vi vill bygga ut Väse till en ny stadsdel, för attraktivt boende inom pendlingsavstånd till Karlstad och Kristinehamn.

Vi ser att det blir allt mer attraktivt att bo på landet men nära staden och vi vill planera för fler bostäder kring Vallargärdet och motverka etableringen av en bergtäkt. Det behövs också fler lägenheter i Molkom, Skåre och Skattkärr så att det går att bo kvar när man blir äldre eller skiljer sig. När nya områden byggs ska hyreshus, bostadsrätter och villor blandas för att motverka bostadssegregation.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: