Integration

Integration

Ett samhälle med mångfald står bättre rustat för påfrestningar än ett homogent. När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts skapas ett starkare samhälle. Olika infallsvinklar och perspektiv skapar kunskap och att visa respekt för olikheter är avgörande för samhällets utveckling.

Nyckeln till trygghet i samhället är möten mellan människor. Olika erfarenheter och bakgrunder är av största vikt för demokratin i alla sammanslutningar där beslut fattas.

För Miljöpartiet är det självklart att se nyanlända invånare med utländsk bakgrund som en viktig resurs som kan vara med och utveckla kommunen. För att underlätta integrationen är det därför viktigt att vi på olika sätt underlättar vägen in i samhället, utbildning och arbetsliv.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Utveckla SFI-undervisningen. Språket är den viktigaste nyckeln till samhället och arbetslivet. Undervisning inom svenska för invandrare (SFI) skall kombineras med yrkespraktik/upplärning i ett yrke så fort den studerande nått en grundläggande språknivå.

Det svenska samhället. Ge mer kunskap om det svenska samhället och om att leva i Sverige både för dem som flyttat hit nyss och dem som bott i Karlstad ett tag och haft svårt att integreras. Inkludera kunskap om allemansrätt, avfallssortering och andra viktiga miljöaspekter i introduktionsutbildningen, liksom kunskaper kring jämställdhet.

Skapa fler introduktionsjobb. Dagens arbetsliv ställer oftast höga krav på språkkunskaper och utbildning – något som utesluter många människor. Att ha ett arbete är viktigt för att stärka människors självbild och minska känslor av utanförskap. Därför vill vi skapa fler introduktionsjobb där samhället stöttar nyanlända till integration i arbetslivet.

Motverka segregation. Kommunen måste arbeta för att motverka alla tendenser till segregation, aktivt motverka skolsegregation och planera för mer blandad bebyggelse där olika samhällsgrupper kan mötas naturligt.

Öppna dörren till samhället. Kommunen är en stor arbetsgivare och andelen utlandsfödda i verksamheten ska motsvara kommunens befolkning. Vi vill att kommunens olika delar och verksamheter uppmuntras att ta emot flera språkpraktikanter. Stötta föreningar som har en bra verksamhet där man arbetar aktivt för att underlätta integration av nyanlända. Kommunen bör ge stöd till fritidsaktiviteter som är kostnadsfria. Gör en satsning på kontaktfamiljer till alla nyanlända.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Integration

Karlstad, 27 oktober 2023

Krönika Monika Bubholz: Vilken gåva vi har fått till Karlstad

Karlstad, 18 oktober 2023

Möte med Världen i Värmland

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter