Buss

För att komma till rätta med klimatfrågan på lång sikt måste vi minska antalet fossila transporter i samhället. Det innebär att det behöver bli mer attraktivt att välja bussen. Både till studie- och arbetspendling, men även för resor som man gör på fritiden.

Många Karlstadsbor är nöjda med busstrafiken i Karlstads kommun. Men vi i Miljöpartiet vill mycket mer. Det ska vara lätt och billigt att ta bussen.

Vi vill bygga ut snabbusslinjen och förbättra bussarnas framkomlighet i stadstrafiken. Vi vill också se till att det finns smidiga busslinjer mellan de mindre tätorterna och Karlstad.

För pensionärer och eventuellt andra grupper vill vi göra bussresorna gratis.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Buss

Karlstad, 21 februari 2024

Du kan spara 1 256 kronor per månad med Sverigekortet

Karlstad, 2 juni 2023

58 miljoner kr från Trafikverket till satsningar på hållbart resande i Karlstad

Karlstad, 25 mars 2022

Var hamnar bussarna i Karlstads nya Resecentrum?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter