Ekonomi

Ekonomi

Miljöpartiet driver på för att Karlstad ska bli en ännu mer hållbar kommun. För att göra det behöver vi en god ekonomin så att vi har resurser över att satsa på att ställa om kommunen. Att klimat och hållbarhet tas hänsyn till i budgeten tycker vi är självklart.

Karlstad ska bli en fossilfri och hållbar kommun. För att möjliggöra en omställning behöver vi en god ekonomi idag och i framtiden som ger oss resurser för att ställa om samhället.

Miljöpartiet vill att klimat, jämställdhet och andra hållbarhetsaspekter ska vara avgörande när pengar och andra resurser fördelas. Med kommunens klimatbudget som grund vet vi att kommunen behöver ställa om väldigt snabbt för att Parisavtalet ska kunna nås. Med jämställdhetsintegrerad budget, tar vi hänsyn till hur resurser fördelas på flickor, pojkar, kvinnor och män.

Miljöpartiet har drivit på att kommunens placeringspolicy tydligt har reglerat att investeringar ska ske utifrån etiska, sociala och miljömässiga villkor.

Dessutom har vi genom aktivt arbete säkerställt att kommunen har höga ambitioner inom upphandlingsområdet för att styra kommunens inköp mot hållbara produkter och tjänster. Det innebär att kommunen ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt ska handla lokalt och med höga hållbarhetskrav. Miljöpartiet har särskilt sett till att kommunen ska upphandla återbrukade och träbaserade produkter i den mån det är möjligt. Vi driver också på att uppföljning sker av upphandlingarna så att de krav vi ställt verkligen realiseras.

Sociala krav, som att de leverantörer kommunen har till exempel bedriver ett systematiskt jämställdhetsarbete eller anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, är en viktig aspekt som Miljöpartiet också driver i upphandlingsprocessen.

Miljöpartiet vill att kommunen säljer sina aktier i kärnkraftsverket i Oskarshamn. Det har varit en olönsam och ohållbar affär och som i framtiden troligtvis kommer bidra till stora förluster för kommunen.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Ekonomi

Karlstad, 8 februari 2024

Krönika Per-Inge Lidén: Friheten i att leva utan bil

Karlstad, 4 juli 2023

Minutstyrning inom hemtjänsten

Karlstad, 10 november 2022

Vi sparar el för ekonomi och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter