Föreningsliv, folkbildning och idrott

Föreningsliv, folkbildning och idrott

Vi har ett starkt föreningsliv i Karlstad med många engagerade. Det är en viktig del av samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Vi vill tillsammans bygga en kommun där människor har möjlighet att leva gott och känna livsglädje. Den stund vi lever på jorden bör vi vara rädda om och fylla med innehåll. Det är här kulturen, idrotten och fritiden kommer in.

Många människor engagerar sig ideellt inom olika organisationer. Det civila samhället är en viktig grund för sammanhållning och gemenskapen i samhället. Vi vill stödja och utveckla folkrörelser och folkbildning, satsa på barn- och ungdomsverksamhet och pedagogiskt vidareutveckla kommunens egen fritidsverksamhet för barn- och ungdomar.

Miljöpartiet driver att föreningsstödet i kommunen fortsatt ska vara på en hög nivå. Föreningar ska få förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Samverkan med föreningslivet är oerhört viktigt för att kunna utveckla Karlstad på ett hållbart sätt.

Idrotten är viktig för den fysiska hälsan, glädjen och känslan av gemenskap. Idrotten är för många en del av vår identitet. Vi behöver röra på oss, leka, träna och använda våra kroppar. Idrotten och föreningslivet bidrar också till att barn, unga och vuxna får nya vänner och förebilder.

Vi vill satsa på idrott som skapar gemenskap, och glädje och hälsa. Den ska inte vara ett forum för utslagning och sållning, utan något som är till för oss alla. Samtidigt vill vi kunna glädja oss över Karlstadsbor och lag som blivit duktiga på nationell och internationell nivå.

Vi är positiva till att Karlstads kommun satsar på arenor för idrottslivet. Fokus ska vara på att barn- och unga har möjlighet att utöva sina sporter och att folkhälsan stärks i Karlstad.

Vi vill också att alla Karlstads barn och unga har möjlighet att delta i idrotts- och föreningslivet, oavsett ekonomisk situation eller bakgrund. Därför vill vi att olika typer av aktiviteter ska finnas att ta del av, både inom idrott- och kulturlivet. Vi vill också fortsatt stödja Fritidsbankens verksamhet och att det även på platser i kommunen ges möjlighet att låna fritidsutrustning gratis. Det gör det möjligt att prova på sporter och även hitta utrustning för skolans verksamhet.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Föreningsliv, folkbildning och idrott

Karlstad, 12 mars 2024

Amanda Lind om folkbildning

Karlstad, 30 januari 2024

Karlstad är årets breddidrottskommun

Karlstad, 2 januari 2024

Miljöpartiet om vikten av folkbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter