Kulturmiljö och byggnadsvård

Kulturmiljö och byggnadsvård

I Karlstad finns många miljöer som är värda att vårda, bevara och utveckla. Miljöpartiet vill bygga en hållbar kommun för människor där vi också tar hänsyn till de värdefulla kulturmiljöerna.

Vi arbetar för att Karlstad ska vara en hållbar kommun med plats för människor. Detta behöver inte stå i kontrast till att vårda värdefulla miljöer. Tvärtom kan en hållbar kommun byggas med inspiration av våra gamla kvartersstrukturer och där det gamla får plats bredvid det nya. Vi är emot ”sanering” av områden där man river allt det gamla och bygger nytt utan någon hänsyn vara sig till miljö eller kulturarv. Tyvärr finns det många exempel i historien där man på ett hänsynslöst sätt har förstört områden som skulle kunna bevaras, utvecklas och leva vidare länge.

De fastigheter som kommunen äger ska vårdas på ett sätt som gör att omfattande renoveringar eller rivningar kan undvikas, på så sätt så sparar vi på jordens resurser och vårdar gamla miljöer samtidigt som stora utgifter för staden eller höga hyresökningar kan undvikas.

Många av kommunens parker och grönområden är också ofta kulturhistoriskt värdefulla och här ska samma hänsyn tas som till byggnader.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Kulturmiljö och byggnadsvård

Karlstad, 28 mars 2022

Socialdemokraterna sätter gruvföretagets vinst före samernas rättigheter

Karlstad, 19 december 2021

Nu tar Wermland opera plats på Orrholmen

Karlstad, 12 augusti 2020

Varsam renovering av Fintatorp på Skutberget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter