Trähus

Trähus

Värmland är ett skogslän med god tillgång på virke och här finns kunskap och erfarenhet inom området. Förutom att trä är bra ur klimatsynpunkt så ger träbyggnader mer hälsosamma inomhusmiljöer för dem som vistas där. Forskning visar att sjukhus av trä kan ge färre sjukdagar och att skolmiljöer med mycket trä gör att elever kan fokusera bättre. Dessutom är det relativt lätt, hållfast och vackert.

Att bygga i trä är hållbart på flera sätt. Det går fortare att bygga och blir därmed mindre stök och ljud under byggtiden eftersom trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden är hälften så lång som för betonghus och på sex månader är ett hus inflyttningsklart. Är det dessutom massivträ så behövs inte olika lager med isoleringar: de tjocka massiva modulerna är både inner-, ytter- och mellanväggar. Arbetsmiljön för de som bygger husen blir också bättre och genom att välja trä så kan en del av svensk industri utvecklas och gynnas. Det finns nämligen gott om träd i Sverige. Trähus är också klimatsmarta. Medan betongindustrin släpper ut koldioxid under tillverkningen så binder trähus koldioxid och belastar inte klimatet. Snarare förbättras det eftersom träden tar hand om koldioxid och binder det. Trähus har också låg energiförbrukning.

Miljöpartiet vill att så många kommunala byggnader som möjligt uppförs i trä. Vår förhoppning är att fler aktörer kommer se fördelarna med att bygga hållbart. Att få in tydliga riktlinjer i detaljplaner och exploateringsavtal så att även andra aktörer bygger i trä, är något som vi driver.

Nyheter på Trähus

Karlstad, 20 januari 2022

Vi vill bygga en klimatkommun i framkant

Karlstad, 22 juli 2021

Rimliga hyror och bra boende

Karlstad, 14 februari 2020

Vi bygger mer i trä

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter