Trygghet

Trygghet

Den ökade upplevelsen av otrygghet i kommunen måste tas på största allvar. Åtgärder för att öka känslan av trygghet är viktig, liksom att minska faktiska brott.

Miljöpartiet vill göra verklighet av trygghetsåtgärder som ökar tilliten till samhället, gynnar jämlikheten, ger en trygg och välskött stadsmiljö, stärker tilliten till samhällets funktioner och riktar insatser med fokus på såväl brottsutsatta som på personer som riskerar att hamna i brottslighet som gängkriminalitet.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
Fokus på barnen. En bra skola ökar jämlikheten och motverkar utsatthet och kriminalitet. Till det hör möjlighet för alla att ta del av fritidsaktiviteter och föreningsliv. Fortsatta satsningar på bra skolverksamhet som samverkar med kultur- och fritidsaktiviteter, föreningar och organisationer, är viktiga för att säkerställa att alla barn har möjlighet till fler vuxna förebilder och bra fritidssyssel-
sättning.

Trygghet i staden. Det ska kännas tryggt att röra sig i bostadsområden och i centrum. Vi vill skapa tryggare utemiljöer med fler mötesplatser så att folk rör sig ute. Det ska finnas bra belysning och snabb hantering av nedskräpning och klotter.

Stoppa prostitution och sexuellt utnyttjande. Stöd ska finnas i kommunen, både fysiskt och digitalt, för personer som säljer sex mot ersättning, som skadar sig med sex eller utsätts för människohandel för sexuella ändamål. Vi vill utveckla samverkan med Region Värmland och olika organisationer för att hjälpa sexuellt utsatta personer.

Stärkt stöd till sköra familjer. Vi vill att kommunen i samverkan med föreningar ska fortsätta att utveckla arbetet med att stötta sköra familjer och säkerställa att barn har tillgång till trygga miljöer. Det handlar om att bibehålla och utveckla kolloverksamhet, riktade aktiviteter till barn som behöver komma hemifrån och god tillgång till familjestöd med låga trösklar.

Samverkan med polis. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen så att socialtjänsten snabbt ska kunna hjälpa ungdomar att bryta sin kriminella bana.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Trygghet

Karlstad, 19 oktober 2023

Längre öppettider för Karlstads krogar – hur resonerade vi i Miljöpartiet i nämnden vid beslutet?

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Karlstad, 12 oktober 2023

Miljöpartiet om rasism, integration och machoideal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter