Karlstad ska vara en trygg kommun för alla

Den upplevda otryggheten bland karlstadsborna har ökat. Vi har gjort omfattande investeringar i skola och socialtjänst, ökat vuxennärvaron med fler fältarbetare och fler ordningsvakter. Nu behöver vi göra mer.

Miljöpartiet vill

  • fortsätta satsa på skola och socialtjänst.
  • stärka vuxennärvaron på stan, bland annat genom att anställa fler fältassistenter och öka stödet till civilsamhället.
  • rusta upp otrygga platser och bygga ihop stadsdelar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: