Katrineholm

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Katrineholm fick 6 procent av rösterna i kommunvalet 2014. Vi har tre mandat i kommunfullmäktige samt representation i alla nämnder och kommunala företag.  

Vi arbetar aktivt i opposition för att göra Katrineholm till en ledande miljökommun. 

 

Följ oss även på Facebook

Budgetförslag för Katrineholms kommun 2017

Valmanifest 2014 riks

Valmanifest för Sörmland

Valprogram Kat rineholm 2014-2018

Vår politik A-Ö

 

Valaffischer
Våra prioriteringar

Barn och unga.

Ungkulturhuset Perrongen är en mycket lyckad satsning, inte minst det integrationsarbete som bedrivs. För att kunna tillmötesgå önskemål om förlängda öppettider behövs personalen förstärkas med två tjänster Vi ser behovet för en grupp barn 8-12 år som uppehåller sig på biblioteket Ängelen. Dessa är för unga för att få delta i aktiviteterna på Perrongen. Vi ser att behovet av stödboende för ensamkommande flyktingbarn ökar. Att hitta lämpliga boenden tar en allt större del av personalens tid, många arbetstimmar går åt till resor för besök och återbesök

Äldreomsorg och socialvård.

Vi ser att personalsituationen inom vård och omsorg har blivit allt mer ansträngd. Uppdraget har vuxit utan att budgeten har ökat i motsvarande grad. Det har resulterat i att en allt mindre personalgrupp ska utföra det så viktiga arbetet med att ta hand om våra äldre och funktionsnedsatta, det finns en (över)tro på att tekniska planeringsverktyg ska effektivisera arbetet och frigöra resurser. Vi tycker att de försök som görs i andra kommuner, där planeringen utförs av den arbetsgrupp som berörs är intressanta (Sundsvallsmodellen). För att ge nuvarande personal en rimlig arbetssituation och därmed förbättra förutsättningarna för framtida rekrytering väljer vi att prioritera personaltätheten inom vård och omsorg i årets budgetförslag

Miljö och klimat.

Vi är glada åt det arbete som görs inom klimatsmart mat. Mycket glädjande och en stor grön framgång. Vi ser att arbetet med att öka andelen ekologisk och närproducerad mat fortsätter. Vi vill dock sätta målen för ekologisk och närproducerad mat till 50% ekologiskt och 25% närodlat. Vid entreprenad av varje ny- och ombyggnad av flerfamiljsbostäder och byggnader för allmänheten måste tillfället tas tillvara att klimatinvestera. När en tilltagande exploatering sker i samband med att kommunen växer ser vi ett ökat behov av en kommunekolog för att bevaka att känsliga biotoper skyddas.

Infrastruktur för hållbar framtid.

Bredbandssatsningen i kommunen ser vi med tillfredställelse. Vi ser att ytterligare satsningar krävas innan hela kommunen har ett fullt utbyggt bredband. En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att vi ska nå målen inom såväl klimat och miljö och attraktivt boende på landsbygden. Två bilar ska inte behövas för att livspusslet ska gå ihop. Vi ser även ett behov att trygghetsinventera vår kollektivtrafik både i centralorten och längs landsortslinjerna. Både faktiska risker och upplevd trygghet ska tas med i ett sådant arbete

Miljöpartiet Katrineholm

Kontakt