Knivsta

Tufft och viktigt arbete för majoriteten!

Den nya majoriteten har nu arbetat tillsammans i två år. Att den stora bredden i partisammansättning  skulle kräva stor kompromissvilja och många samtal var ganska väntat, liksom att rutinen och viljan att göra ett gott arbete skulle se till att vi håller kursen och vår överenskommelse.

Just nu pågår mycket arbete som vi i Miljöpartiet är mycket glada över. Vi breddar medborgardialogen och har inrättar ett medborgarråd. Vi har också börjat kommunens anpassning till Agenda 2030 genom att sätta de globala målen som nav i kommunens mål och budget och utbildar såväl tjänstepersoner som politiker. Från och med 2021 är Knivsta också med i nätverket Glokala Sverige. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta arbetet med dessa frågor om knivstabornas möjlighet att påverka utvecklingen av sin kommun och omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. En ny upphandlingspolicy med utgångspunkt i Agenda 2030 ska tas fram. 

Att vi kommit igång med planering för större områden där även arkitektur och gestaltning finns med som styrande, med andra hållbarhetsfaktorer känns också bra. Slut på frimärksplanering där exploatören ensam bestämmer utformning! Att en satsning på förebyggande åtgärder för ett tryggare Knivsta också är beslutat känns viktigt och bra. En arkitekturpolicy för byggande i Knivsta har tagits fram för att stödja det arbetet. Under 2021 kommer kommunen att i samråde med medborgare och politiker att ta fram en stadsutvecklingsstrategi och en transportplan för hållbar mobilitet. Två viktiga dokument som beskriver hur våra nya stadsdelar ska växa fram.

För ett antal år sedan invigdes Knivstas första kommunala naturreservat efter en motion av V och MP, nu arbetar majoriteten med framtagande av två nya naturreservat i Kölängsskogen och Ängbyskogen vilket känns väldigt bra. En växande kommun måste spara viktiga naturområden.

Ekonomin har varit tuffare än väntat då stora underskott från tidigare år gör att ett förändringsarbete med fokus på att hitta vägar mot en effektivare förvaltning och politik har inletts. Dock visar nya prognoser att det senaste året genererat överskott, mycket tack vare extra tillskott från staten.

 

Läs mer om Miljöpartiets politiska förslag i valrörelsen 2018 i Valmanifestet och Våra politiska förslag. 

 

Valmanifest

Våra politiska förslag

 

God Jul och Gott Nytt År från MP Knivsta!

Miljöpartiet Knivsta

Kontakt

Frågor i Knivsta A‑Ö

 1. 1
  1. 170830 Reservation dp Margaretahemmet
 2. 2
  1. 210623 Röstförklaring ändring bygglov Gredelby 28:5
 3. A
  1. Aktiva miljöpartister i Knivsta
 4. E
  1. Enkel fråga snabbladdare 20180124
 5. F
  1. Facebook i Knivsta
 6. I
  1. Insändare - skola
  2. Insändare 5-partimajoriteten
  3. Insändare grönytor
  4. Insändare Medborgardialog
  5. Insändare natrurvård 180508
  6. Insändare naturvård 170227
  7. Insändare om grönytor mars 2015.
  8. Insändare svar till Alliansen 160504
  9. Insändare öppet Knivsta
  10. Interpellation personal 170308
 7. L
  1. Ledamotsinitiativ Boängsvägen
  2. Lokalt
 8. M
  1. Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!
  2. Motion 150318 skolgårdar och grönytor.
  3. Motion arrendera ut kommunal mark 180529
  4. Motion Gredelbyskolan 150422
  5. Motion Klimatklivet 161130
  6. Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928
  7. Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901
  8. Motion planprocess 160427
  9. Motion uppförandekod 170517
 9. P
  1. Planbesked Lagga 4:12 160919
  2. Protokoll Årsmöte 2016
 10. R
  1. Remissvar kvarterat sorteringsverket
  2. Remissvar kvarteret Murteglet (Sågen)
  3. Replik Alliansen 150607
  4. Reservation avloppsslam
  5. Reservation Bo Klokområdet på Sågen
  6. Reservation detaljplan Margaretahemmet
  7. Reservation Gredelby 150324
  8. Reservation kv Murteglet 150330
  9. Reservation rivning av arbetarbostaden
  10. Reservation Sorteringsverket 150330
  11. Reservation utbyggnad Lagga
  12. Reservation Virkesladan
  13. Reservation Virkesladan 150601
  14. Reservation Virkesladan KF 160309
  15. Reservation Ängby 1:1 160601
  16. Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213
  17. Röstförklaring Bygglov Virkesladan 200131
  18. Röstförklaring förändrat CIK 160622
  19. Röstförklaring i fråga om genomförande av kommunal folkomröstning 200610
  20. Röstförklaring inför samråd kvarteret Segerdal 181105
  21. Röstförklaring Margaretahemmet 151101
  22. Röstförklaring Margarethahemmet 171101
  23. Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213
  24. Röstförklaring vid antagande ÖP 171213
 11. S
  1. Samråd Översiktsplan 170603
  2. Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114
  3. Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401
  4. Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317
  5. Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505
  6. Svar på samråd Stadsutvecklingsstrategi 210906
  7. Svar på utställning ÖP 20171022
  8. Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528
  9. Särskilt yttrande Margaretaskolan 211207
  10. Särskilt yttrande planbesked Brunnby och Nor 20200427
 12. T
  1. Tematräffar del 1
  2. Tematräffar del 2
 13. V
  1. Verksamhetsberättelse 2019
  2. Verksamhetsberättelse 2020
  3. Versamhetsberättelse 2018