Knivsta

Lyssna

Ny majoritet för Knivsta

Under många veckor av samtal och förhandlingar har Miljöpartiet i första hand försökt bilda en majoritet med utgångspunkt i Kvartettens partier. När detta inte visade sig möjligt öppnade vi för blocköverskridande samtal även med några partier från Alliansen men inte heller där lyckats vi hitta tillräckligt många mandat för en majoritet. Hoppet om att bilda en majoritet hade nästan försvunnit då en ny öppning plötsligt visade sig. Moderaterna och Socialdemokraterna valde att försöka hitta en majoritet tillsammans. Plötsligt fanns det 16 mandat runt förhandlingsbordet, med Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. En minst sagt udda konstellation som trots allt nu har tagit fram ett gemensamt program och därifrån en budget för kommande år. Miljöpartiet har fått igenom många av vårt valmanifests viktiga frågor och ser med tillförsikt och ödmjukhet fram mot det kommande samarbetet. 

Läs mer om Miljöpartiets politiska förslag i Valmanifestet och Våra politiska förslag. 

 

Valmanifest

Våra politiska förslag

 

Representanter från MP Knivsta vid åpromenaden

Miljöpartiet Knivsta

Kontakt

Frågor i Knivsta A‑Ö

 1. 1
  1. 170830 Reservation dp Margaretahemmet
 2. A
  1. Aktiva miljöpartister i Knivsta
 3. E
  1. Enkel fråga snabbladdare 20180124
 4. F
  1. Facebook i Knivsta
 5. I
  1. Insändare - skola
  2. Insändare 5-partimajoriteten
  3. Insändare grönytor
  4. Insändare Medborgardialog
  5. Insändare natrurvård 180508
  6. Insändare naturvård 170227
  7. Insändare om grönytor mars 2015.
  8. Insändare svar till Alliansen 160504
  9. Insändare öppet Knivsta
  10. Interpellation personal 170308
 6. L
  1. Ledamotsinitiativ Boängsvägen
  2. Lokalt
 7. M
  1. Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!
  2. Motion 150318 skolgårdar och grönytor.
  3. Motion Gredelbyskolan 150422
  4. Motion Klimatklivet 161130
  5. Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928
  6. Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901
  7. Motion planprocess 160427
  8. Motion uppförandekod 170517
 8. P
  1. Planbesked Lagga 4:12 160919
  2. Protokoll Årsmöte 2016
 9. R
  1. Remissvar kvarterat sorteringsverket
  2. Remissvar kvarteret Murteglet (Sågen)
  3. Replik Alliansen 150607
  4. Reservation avloppsslam
  5. Reservation Bo Klokområdet på Sågen
  6. Reservation detaljplan Margaretahemmet
  7. Reservation Gredelby 150324
  8. Reservation kv Murteglet 150330
  9. Reservation rivning av arbetarbostaden
  10. Reservation Sorteringsverket 150330
  11. Reservation utbyggnad Lagga
  12. Reservation Virkesladan
  13. Reservation Virkesladan 150601
  14. Reservation Virkesladan KF 160309
  15. Reservation Ängby 1:1 160601
  16. Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213
  17. Röstförklaring förändrat CIK 160622
  18. Röstförklaring Margaretahemmet 151101
  19. Röstförklaring Margarethahemmet 171101
  20. Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213
  21. Röstförklaring vid antagande ÖP 171213
 10. S
  1. Samråd Översiktsplan 170603
  2. Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114
  3. Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401
  4. Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317
  5. Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505
  6. Svar på utställning ÖP 20171022
  7. Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528
 11. T
  1. Tematräffar del 1
  2. Tematräffar del 2