Knivsta

Lyssna

Miljöpartiet har den senaste mandatperioden suttit i opposition, för första gången. Tillsammans med S, V och Knu har vi drivit en offensiv oppositionspolitik. Efter höstens val satsar vi på att sitta med i en ny politisk majoritet. Knivsta behöver ett stabilt politiskt styre och Miljöpartiet är ett samarbetsvilligt parti. Vi vill att våra samarbetspartners, liksom vi, tycker att medborgarinflytande, arbetet med ett hållbart Knivsta med ett samhälle i mänsklig skala och tydliga gröna inslag samt förutsägbarhet och kvalitet i våra kärnverksamheter är prioriterade frågor. Den senaste mandatperioden har Knivsta tyvärr tappat mycket av den kompetens som tidigare funnits på miljöområdet och projekt och satsningar på miljö och klimat har runnit ut i sanden. Om vi får mer inflytande kommande mandatperiod hoppas vi ändra på det!

Vi har under innevarande mandatperiod varit representerade i kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden med ordinarie ledamöter och med ersättare i utbildningsnämnden och bygg och miljönämnden.

Läs mer i Valmanifestet och våra politiska förslag. 

 

Valmanifest

Våra politiska förslag

 

Hur ska Knivsta se ut i framtiden?

Miljöpartiet Knivsta

Kontakt

Just nu

Aktuellt i Knivsta.

  Frågor i Knivsta A‑Ö

  1. 1
   1. 170830 Reservation dp Margaretahemmet
  2. A
   1. Aktiva miljöpartister i Knivsta
  3. E
   1. Enkel fråga snabbladdare 20180124
  4. F
   1. Facebook i Knivsta
  5. I
   1. Insändare - skola
   2. Insändare grönytor
   3. Insändare Medborgardialog
   4. Insändare natrurvård 180508
   5. Insändare naturvård 170227
   6. Insändare om grönytor mars 2015.
   7. Insändare svar till Alliansen 160504
   8. Insändare öppet Knivsta
   9. Interpellation personal 170308
  6. L
   1. Lokalt
  7. M
   1. Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!
   2. Motion 150318 skolgårdar och grönytor.
   3. Motion Gredelbyskolan 150422
   4. Motion Klimatklivet 161130
   5. Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928
   6. Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901
   7. Motion planprocess 160427
   8. Motion uppförandekod 170517
  8. P
   1. Planbesked Lagga 4:12 160919
   2. Protokoll Årsmöte 2016
  9. R
   1. Remissvar kvarterat sorteringsverket
   2. Remissvar kvarteret Murteglet (Sågen)
   3. Replik Alliansen 150607
   4. Reservation avloppsslam
   5. Reservation Bo Klokområdet på Sågen
   6. Reservation detaljplan Margaretahemmet
   7. Reservation Gredelby 150324
   8. Reservation kv Murteglet 150330
   9. Reservation rivning av arbetarbostaden
   10. Reservation Sorteringsverket 150330
   11. Reservation utbyggnad Lagga
   12. Reservation Virkesladan
   13. Reservation Virkesladan 150601
   14. Reservation Virkesladan KF 160309
   15. Reservation Ängby 1:1 160601
   16. Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213
   17. Röstförklaring förändrat CIK 160622
   18. Röstförklaring Margaretahemmet 151101
   19. Röstförklaring Margarethahemmet 171101
   20. Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213
   21. Röstförklaring vid antagande ÖP 171213
  10. S
   1. Samråd Översiktsplan 170603
   2. Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401
   3. Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317
   4. Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505
   5. Svar på utställning ÖP 20171022
   6. Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528
  11. T
   1. Tematräffar del 1
   2. Tematräffar del 2