Knivsta

Miljöpartiet, som har två mandat i kommunfullmäktige, utgör tillsammans med Knivsta.Nu, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en sammanhållen opposition kallad kvartetten. Inom oppositionen kommer vi i MP att hålla en hög partiprofil och se till att vår politik och våra åsikter syns och hörs! Vi kommer såklart också att kunna samarbeta med Alliansen i frågor där vi har samsyn.

Vi är representerade i kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden med ordinarie ledamöter och med ersättare i utbildningsnämnden och bygg och miljönämnden.

Vårt valmanifest och vårt lite mer omfattande handlingsprogram finns  här på hemsidan!

Handlingsplan

Valmanifest

 

MP Knivsta träffas på Eda lägergårds äppelfest!

Miljöpartiet de gröna Knivsta

Kontakt

Frågor i Knivsta A‑Ö