Knivsta

Miljöpartiet, som har två mandat i kommunfullmäktige, utgör tillsammans med Knivsta.Nu, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en sammanhållen opposition kallad kvartetten. Inom oppositionen kommer vi i MP att hålla en hög partiprofil och se till att vår politik och våra åsikter syns och hörs! Vi kommer såklart också att kunna samarbeta med Alliansen i frågor där vi har samsyn.

Vi är representerade i kommunstyrelsen och samhällsutvecklingsnämnden med ordinarie ledamöter och med ersättare i utbildningsnämnden och bygg och miljönämnden.

Vårt valmanifest och vårt lite mer omfattande handlingsprogram finns  här på hemsidan!

Handlingsplan

Valmanifest

 

MP Knivsta träffas på Eda lägergårds äppelfest!

Frågor i Knivsta A‑Ö