Politik som gör skillnad i Knivsta

Knivsta

Bokslut för fempartimajoriteten!

Den blocköverskridande majoriteten har nu arbetat tillsammans i nära fyra år. Att den stora bredden i partisammansättning  skulle kräva stor kompromissvilja och många samtal var ganska väntat, liksom att rutinen och viljan att göra ett gott arbete skulle se till att vi håller kursen och vår överenskommelse. Så blev det också.
Vi har breddat medborgardialogen och har inrättat ett medborgarråd. Vi har också börjat kommunens anpassning till Agenda 2030 genom att sätta de globala målen som nav i kommunens mål och budget och utbildat såväl tjänstepersoner som politiker. Sedan 2021 är Knivsta också med i nätverket Glokala Sverige. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta arbetet med dessa frågor om knivstabornas möjlighet att påverka utvecklingen av sin kommun och omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. En ny upphandlingspolicy med utgångspunkt i Agenda 2030 ska tas fram. 

Att vi kommit igång med planering för större områden där även arkitektur och gestaltning finns med som styrande, med andra hållbarhetsfaktorer känns också bra. Slut på frimärksplanering där exploatören ensam bestämmer utformning! Att en satsning på förebyggande åtgärder för ett tryggare Knivsta också är beslutat känns viktigt och bra. En arkitekturpolicy för byggande i Knivsta har tagits fram för att stödja det arbetet. Under 2021 på  2022 har kommunen i samråd med medborgare och politiker en arbetat med en stadsutvecklingsstrategi och en transportplan för hållbar mobilitet. Två viktiga dokument som långsiktigt beskriver hur våra nya stadsdelar ska växa fram, stadsutvecklingsstrategin har antagits av KF. Du kan läsa mer om våra tankar kring dessa dokument under rubriken ”Kommunalt”.

För ett antal år sedan invigdes Knivstas första kommunala naturreservat efter en motion av V och MP, nu har även naturreservatet Ängbyskogen antagits vilket känns väldigt bra. En växande kommun måste spara viktiga naturområden!

Nästa mandatperiod vill Miljöpartet fortsätta ta ansvar för Knivsta genom att arbeta för hållbarhet i allt från planteringar som gynnar biologisk mångfald till byggnader som byggs med miljövänliga processer och byggmaterial och med social hållbarhet i fokus. 

 Läs mer om Miljöpartiets politiska förslag i valrörelsen i Valmanifestet och Våra politiska förslag.  Valmanifest   Våra politiska förslag 

 

Aktuellt i Knivsta

Knivsta, 12 juli 2022

Besök på ETC solpark med deras nya Agenda 2030-anpassade villa ”Torp”.

Knivsta, 21 juni 2022

Insändare UNT: Nybyggnation ska vara miljövänlig

Knivsta, 13 juni 2022

Upplandsstiftelsen 50 år!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

MP vill att staten får ner hushållens energikostnader

MP vill stärka allemansrätten och strandskyddet

Miljöpartiet får 4,8 i ny mätning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Charles Pylad

Politisk sekreterare i Region Uppsala. Ledamot i kommunfullmäktige och Arbetsmarknadsnämnden Uppsala.

Kerstin Umegård

Gruppledare för fullmäktigegruppen och ersättare i Alsike fastighetsbolag. Webbadministratör.

Kommunfullmäktige Knivsta

Kerstin Umegård

Gruppledare för fullmäktigegruppen och ersättare i Alsike fastighetsbolag. Webbadministratör.

Mikaela Gönczi

Ersättare i kommunfullmäktige, styrelsen för MP Knivsta