Knivsta

Lyssna

Tufft och viktigt arbete för nya majoriteten!

Den nya majoriteten har nu kommit igång med sitt arbete. Att den stora bredden i partisammansättning  skulle kräva stor kompromissvilja och många samtal var ganska väntat, liksom att rutinen och viljan att göra ett gott arbete skulle se till att vi håller kursen och vår överenskommelse.

Just nu pågår mycket arbete som vi i Miljöpartiet är mycket glada över. Vi breddar medborgardialogen och planerar bland annat att införa ett medborgarråd. Vi har också börjat kommunens anpassning till Agenda 2030 genom att sätta de globala målen som nav i kommunens mål och budget. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta arbetet med dessa frågor om knivstabornas möjlighet att påverka utvecklingen av sin kommun och omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ekonomin har varit tuffare än väntat då stora underskott från tidigare år gör att ett förändringsarbete med fokus på att hitta vägar mot en effektivare förvaltning och politik har inletts.

 

Läs mer om Miljöpartiets politiska förslag i valrörelsen 2018 i Valmanifestet och Våra politiska förslag. 

 

Valmanifest

Våra politiska förslag

 

Karolina Skog och medlemmar i MP Knivsta på årsmötet.

Miljöpartiet Knivsta

Kontakt

Frågor i Knivsta A‑Ö

 1. 1
  1. 170830 Reservation dp Margaretahemmet
 2. A
  1. Aktiva miljöpartister i Knivsta
 3. E
  1. Enkel fråga snabbladdare 20180124
 4. F
  1. Facebook i Knivsta
 5. I
  1. Insändare - skola
  2. Insändare 5-partimajoriteten
  3. Insändare grönytor
  4. Insändare Medborgardialog
  5. Insändare natrurvård 180508
  6. Insändare naturvård 170227
  7. Insändare om grönytor mars 2015.
  8. Insändare svar till Alliansen 160504
  9. Insändare öppet Knivsta
  10. Interpellation personal 170308
 6. L
  1. Ledamotsinitiativ Boängsvägen
  2. Lokalt
 7. M
  1. Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!
  2. Motion 150318 skolgårdar och grönytor.
  3. Motion Gredelbyskolan 150422
  4. Motion Klimatklivet 161130
  5. Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928
  6. Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901
  7. Motion planprocess 160427
  8. Motion uppförandekod 170517
 8. P
  1. Planbesked Lagga 4:12 160919
  2. Protokoll Årsmöte 2016
 9. R
  1. Remissvar kvarterat sorteringsverket
  2. Remissvar kvarteret Murteglet (Sågen)
  3. Replik Alliansen 150607
  4. Reservation avloppsslam
  5. Reservation Bo Klokområdet på Sågen
  6. Reservation detaljplan Margaretahemmet
  7. Reservation Gredelby 150324
  8. Reservation kv Murteglet 150330
  9. Reservation rivning av arbetarbostaden
  10. Reservation Sorteringsverket 150330
  11. Reservation utbyggnad Lagga
  12. Reservation Virkesladan
  13. Reservation Virkesladan 150601
  14. Reservation Virkesladan KF 160309
  15. Reservation Ängby 1:1 160601
  16. Röstförklaring avtal om 4-spår mm KF 171213
  17. Röstförklaring förändrat CIK 160622
  18. Röstförklaring Margaretahemmet 151101
  19. Röstförklaring Margarethahemmet 171101
  20. Röstförklaring Margarethahemmet KF 171213
  21. Röstförklaring vid antagande ÖP 171213
 10. S
  1. Samråd Översiktsplan 170603
  2. Samrådssvar Alsike Nord etapp 2 181114
  3. Samrådsyttrande Margaretahemmet 160401
  4. Svar på förslag till planprogram för Nydal 170317
  5. Svar på samråd Centrala Ängby mfl 170505
  6. Svar på utställning ÖP 20171022
  7. Särskilt yttrande Lagga 4:12 170528
 11. T
  1. Tematräffar del 1
  2. Tematräffar del 2
 12. V
  1. Versamhetsberättelse 2018