Fler jobb i Kronoberg med Miljöpartiets politik

Fler jobb i Kronoberg med Miljöpartiets politik

De förslag om investeringar som Miljöpartiet har skulle öka sysselsättningen i Kronobergs län.
– Vi vill skapa fler jobb i hela Sverige. Flera uträkningar visar nu att sysselsättningen kan öka med vår omställning mot ett hållbart samhälle, säger Cheryl Jones Fur, riksdagskandidat för Miljöpartiet.

 

Sysselsättningen i Kronobergs län har minskat med 2,9 procent mellan andra kvartalet 2007 och andra kvartalet. Detta enligt Statistiska centralbyrån. Kronoberg är ett av 17 län, där sysselsättningen har minskat under Alliansens åtta år vid makten. Den sysselsättningsökning Alliansen talar om har främst skett i Stockholm och Göteborg.

Med hjälp av Konjunkturinstitutets verktyg har Riksdagens utredningstjänst räknat ut att Miljöpartiets vårbudget skulle ge väsentligt fler jobb än Alliansens budget. Det första året blir det 17 000 fler jobb, andra året 19 000 fler, tredje 15 000 fler och fjärde året 10 000 fler jobb.
Internationella arbetsorganisationen (ILO), har beräknat effekterna av en omställningspolitik liknande Miljöpartiets och drar slutsatsen att det kan leda till sysselsättningsökningar på 2 procent eller mer. Utifrån detta blir effekten för Kronobergs del cirka 1 800 nya jobb.

– Det handlar om investeringar i till exempel järnväg, skolor, upprustning av bostäder och energieffektiviseringar, säger Cheryl Jones Fur.

Utöver investeringarna har Miljöpartiet ett program för småföretag som också kommer att kunna skapa nya jobb.
– Vi vill sänka arbetsgivaravgiften, ta bort sjuklöneansvaret, minska regelkrånglet och göra det enklare att låna pengar för dem som har goda idéer och vill starta företag, säger Cheryl Jones Fur.
Det är i de små företagen som fyra av fem nya jobb skapas. Därför måste det vara lättare att starta företag. – Vi vet att arbetslösheten bland invandrare är lägre i länder som England och USA, där det är mindre krångligt att starta och driva små företag, säger Cheryl Jones Fur.

Miljöpartiets politik för fler jobb i Kronoberg presenteras på måndagskvällen i samband med att Cheryl Jones Fur och Neira Kahrimanovic besöker Tallgården.

För mer information kontakta Cheryl Jones Fur, telefon 073 – 982 52 66 

 

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter