Miljöpartiet i Lidingös integritetspolicy

Lyssna

Miljöpartiet i Lidingö värnar om dig, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Viktigt är att ange ditt samtycke i mailet så att vi kan svara dig.

I korthet innebär denna policy:

- att Miljöpartiet i Lidingöhanterar dina personuppgifter för att kunna fungera som en demokratisk politisk medlemsorganisation,

- dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller lämnas vidare till tredje part,

- Miljöpartiet i Lidingöinte kommer att använda dina personuppgifter i kommersiellt syfte,

- att du själv kan begära ett utdrag på de uppgifter Miljöpartiet i Lidingöhar om dig samt att Miljöpartiet i Lidingö rättar eller slutar att hantera dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter


Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet, informera dig som medlem eller intresserad om det vi gör, samtför att uppfylla de krav vi har på oss från våra medlemmar.Här följer exempel på olika ändamål:

• För att informera dig om våra medlemsmöten, våra filmvisningar och föreläsningar.

• Förbättra och anpassa vår kommunikation.

• Följa upp och utveckla vår verksamhet.

Hur samlar vi in personuppgifter?


Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för nyhetsbrev och utskick,när du blir medlem i Miljöpartiet de gröna eller någon av dess systerorganisationer eller när du anmäler dig till våra aktiviteter.

När du blir medlem i Miljöpartiet de gröna registreras du i medlemsregistret. Läs mer om Miljöpartiets nationella integritetspolicy här.

Hur kommer du åt och kontrollerar dina personuppgifter?


Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in avMiljöpartiet i Lidingö genom att kontakta oss via [email protected]. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och gentemot de krav vi har på oss.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?


Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Miljöpartiet i Lidingöbehandlar.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att Miljöpartiet i Lidingösbehandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna Miljöpartiet i Lidingösbehandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades

• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke

• Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för detta ändamål

I vissa fall kan Miljöpartiet i Lidingösbehöva spara information om just de personer som inte vill ha information för att säkerställa att de inte får information. Detta beror på begränsningar i vårtsystem för utskick av nyhetsbrev.

Ditt samtycke


Genom att ta emot vårt nyhetsbrevgodkänner du vår integritetspolicy.

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 25maj 2018. Miljöpartiet i Lidingökan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på vår hemsida och om vi genomför förändringar av större betydelse för dig eller angående hur Miljöpartiet i Lidingöbehandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid maila dina frågor till [email protected].

Tack för ditt förtroende!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: