Låg personaltäthet i förskola och skola

Stora barngrupper i förskolan 

Barn är vår framtid och ju bättre förutsättningar de får desto mer kommer de ge tillbaka flerfalt. Det gäller både ren kunskap och ett välmående. Angående betyg hävdar sig kommunens barn och ungdomar sig mycket väl, men samtidigt är den psykiska ohälsan oroväckande hög. Det ger inte bra förutsättningar.

Barngrupperna i förskola är större än vad Skolverket rekommenderar och det finns signaler på att de kommer behöva ökas ännu mer. Det beror naturligtvis på hur stora budget som ställs till förvaltningens förfogande. Miljöpartiet bedömer att det behövs resursförstärkning i kommande budget. Inom budgetramen har varje rektor möjlighet att disponera resurserna på bästa sätt och ge pedagoger möjlighet att göra ett professionellt och bra arbete.

I större barngrupper är det svårare att se och stimulera både de särbegåvade och svagbegåvade barnen efter deras individuella behov. Vilket är slöseri och försvårar för de enskilda barnen även för hela barngruppen.

Språket är nyckeln för en lyckad integration och med fler nysvenskar boende i kommunen är bra skola en förutsättning.

Det kan vara ett dilemma för föräldrarna som kan känna att de måste tycka att omsorgen och skolan är bra, för annars hade de behövt göra något åt det.

Miljöpartiet vill definitivt inte öka barngrupperna, snarare tvärtom, vilket innebär att det behövs mer resurser. Med större personaltäthet i klasser och grupper kommer förutsättningarna förbättras så att  varje barn och ungdom kan få den framtid de förtjänar.

Relaterade nyheter

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Örebro län, 14 september 2023

Pia Frohman (MP): Pride är mer än fest

Skåne, 14 september 2023

Stoppa angiverilagen – skriv under vårt upprop

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter