Energi

 

Uppdaterad energiplan

Kommunens senaste energiplan gällde för åren 2010-2013 och sedan dess har det inte gjorts någon ny. Miljöpartiet vill att kommunen tar fram och antar en ny aktuell energiplan. Det är viktigt att planen följs upp och är relevant för kommuns verksamhet, därför ska planens mål ska också vara kommunens mål.

Miljöanpassa vattenkraften som VB Kraft äger

Miljöpartiet vill att det tas fram en långsiktig plan för att miljöanpassa kommunens vattenkraft. Det kan t.ex. handla om att bygga fisketrappor, minimitappning och återställning av vattenmiljöer.

Fortsatt stor satsning på solceller

Nu har vi solceller på Sporthallen och Brandstationen och i slutet av 2018 kommer det vara klart på Kyrkskolan och Ängsgården. Miljöpartiet vill fortsätta satsningen på solenergi i kommunen både på kommunens lokaler och bostäder.

VB Elhandel ska erbjuda El märkt med Bra miljöval

Idag erbjuder inte VB Elhandel el märkt med Bra Miljöval, kunder som vill ha detta får söka sig till andra elbolag. Miljöpartiet vill att VB Elhandel ska erbjuda de kunder som vill att välja ett elavtal där man får el märkt med Bra Miljöval.

Kommunen ska köpa in miljömärkt el

Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Miljöpartiet vill att det ställs miljökrav på den el som kommunen köper in, därför ska kommunen köpa miljömärkt el.

Vindkraft VB Kraft

Idag har bolaget endast vattenkraft, Miljöpartiet vill att VB Kraft breddar sin verksamhet så det även kan investera i egen vindkraft och undersöka möjligheterna för en solcellspark som komplement till vattenkraften.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: