Valmanifest 2018

Vårt valmanifest 2018 visar vilka frågor vi lyfter under mandatperioden 2018-2022.

Luleåkartan 2018 Konkreta förslag ifrån Miljöpartiet i Luleå inför mandatperioden 2018-2022.

Ditt gröna Luleå

Ett gott liv!

Livet för unga, gamla och alla andra ska innehålla en balans mellan vila, fritid, utveckling, jobb, studier och omsorg om varandra. Platsen där vi bor ska vara sund och attraktiv och ge oss de bästa förutsättningarna i livet. Ett generöst välkomnande och inkludering av utrikesfödda är en nyckelfråga för Luleå kommuns utveckling.  Vi vill stärka de öppna mötesplatserna i kommunen – för alla åldrar och intressen. Både i stan och på landsbygden.

Din röst hörs!

När kommunen vill införa stora förändringar inom till exempel vård, skola och omsorg – oavsett om det gäller barn, vuxna eller äldre – så måste beslutande politiker vara mera lyhörda för lulebornas synpunkter. Den kommunala demokratin ska utvecklas, inte inskränkas med färre förtroendevalda och ökat avstånd till väljarna.

...och såklart miljö!

Närheten till naturen är en självklarhet i Luleå. Kommunens utveckling ska ske med fokus på giftfri luft, mark och vatten. Luften vi andas ska vara ren och utsläppen av koldioxid ska väck! Cyklister ska ta plats och inte trängas bland fotgängare och bilister. Barn ska kunna cykla säkert till och från skolan, fotbollsträningen och pianolektionen i alla delar av kommunen. I centrum ska det vara lätt att röra sig, med mer plats för människor och handel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: