Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Anförande i budgetdebatten i Malmö kommunfullmäktige av Stefana Hoti, partiföreträdare Miljöpartiet de gröna i Malmö, den 25 november 2020.
 

När vi i denna budget blickar framåt mot 2021 är vi fortfarande mitt inne i en mycket turbulent och krispräglad tid. Pandemin belyser samhällets ojämlikhet och brister där de som har minst drabbas hårdast och får betala med sin hälsa och trygghet. Världen går samtidigt igenom en klimatkris. Det pågår en massutrotning av arter som hotar våra ekosystem, och våra koldioxidutsläpp spär fortfarande på klimatförändringarna. Klimatkrisens tydligaste offer är de redan mest utsatta människorna, djur och natur, och kommande generationer. Dessa orättvisor kommer vi aldrig att acceptera. Vi i Miljöpartiet har valt väg. Vi väljer hållbarhet och solidaritet, när andra väljer enkla svar och ställer Malmöbor mot Malmöbor.

Vi måste se att kriserna hänger ihop och att vi behöver lösa dem parallellt. Vår ohållbara livsstil och vårt förhållningssätt till bland annat djurhållning har ökat risken för smittspridning och gjort oss mer sårbara för pandemier. Samtidigt har coronakrisen lärt oss att vi kan förändra vårt beteende, att politiken snabbt kan göra stor skillnad, och att vi faktiskt kan omfördela resurser för att hantera stora utmaningar när känslan av nödläge infinner sig. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i kampen mot den globala uppvärmningen.

Klimatnödläget är ett faktum som vi kan göra något åt tillsammans. Om vi vill. Vi i Miljöpartiet både vill och vet hur vi ska nå en grön omställning tillsammans. Omställningsresan börjar med att ha tydliga prioriteringar. Det som är skadligt för människor, djur och natur ska bort. Det som är positivt ska främjas. Det betyder att vi sätter Malmöbornas hälsa, barnens lek och jämställd stadsutveckling, framför några fås bekvämlighet att till exempel ta bilen varje dag.

För att säkra vårt välbefinnande, rädda klimatet och ge framtida generationer en chans till gott liv behöver vi göra stora systemförändringar, och vi behöver göra dem nu. Därför vill vi bland annat införa koldioxidbudget, miljözoner och trängselavgifter. Vi vill bygga ut cykelnätet med tio nya supercykelstråk. Vi vill skapa bilfria kvarter och satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik, så att alla Malmöbor har ett klimatsmart alternativ för att få ihop sin vardag.

Den stad som vi är med och bygger är grön, tät och blandad. Nya bostadsområden ska byggas med fokus på hållbarhet, klimatneutralitet och mer grönska. Vi vill bryta upp asfalt och omvandla hårda ytor till grönytor och ängslik natur. Vi vill plantera tusentals träd, göra det enklare för insekter att pollinera och bevara våra ekosystem och vår matproduktion. Vi vill inrätta fler naturreservat och också se till att delar av Öresund skyddas som naturreservat. Och så mycket mer i den gröna budgeten. Omställningen finansieras främst genom investeringar och omprioriteringar i ordinarie verksamhet. Men för att ytterligare höja takten gör vi även en satsning på 30 miljoner kronor på klimat och miljö.

Men det räcker inte att bara ställa om i klimat- och miljöfrågan. Malmö kan bara bli en hållbar stad om den också är är en socialt rättvis stad. På vår väg mot en omställning ska ingen Malmöbo lämnas efter. Men vi vet att vägen dit är olika lång för oss Malmöbor, beroende på vilka hinder vi möter. På grund av klass, etnicitet, kön, funktionsförmåga, sexualitet och så vidare. Vår uppgift som politiker är att utjämna skillnaderna och skapa förutsättningar för alla Malmöbor att leva värdiga liv. Därför får vi inte tappa fokus i kampen för jämställdhet och mot diskriminering och rasism.

Förutom att vi presenterar den överlägset bästa budgeten på klimat- och miljöområdet, så är vår gröna budget för 2021 också en budget för jämställdhet och jämlikhet. Det är en budget som utjämnar spelplanen. Där alla barn som lever i fattigdom istället ska få en schysst start i livet. Det är en budget för att alla kvinnor som sliter i välfärden ska få bättre arbetsvillkor. Det är en budget för alla nya svenskar som har flytt helvetet på jorden, för att de ska få ny chans att läka, bygga upp nytt liv och lära sig språket, bli självförsörjande och känna sig välkomna i sin nya hemstad Malmö. Detta är en budget som vill ge dem som diskrimineras en chans att komma in på arbetsmarknaden, och där vi kämpar för allas frihet att älska vem man vill, tro på vad man vill och leva sitt liv utan patriarkala normer, hedersförtryck, hot och våld.

Vår solidaritet sträcker sig bortom valurnan. Vi prioriterar också dem som inte har en röst att lägga på valdagen. Det handlar om barnen, papperslösa personer, miljö, klimat och djuren.

Vi backar upp vår politik för en grön omställning, bättre välfärd och ökad jämlikhet med en ansvarsfull finansiering. Med en skattehöjning på 30 öre gör vi bland annat en jättesatsning på jämställdhet genom att att avsätta mer medel till kvinnodominerade yrken. Vi vet att en lyckad skolgång är barnens biljett till en bättre framtid. Därför gör vi inga effektiviseringar på skolnämnderna. Istället satsar vi över 80 miljoner för att barnen ska få likvärdig skolgång. För att våra äldre ska få en god vård och omsorg, utan att personalen går på knäna, gör vi en satsning på 87 miljoner i omsorgsnämnderna. Och istället för att bara prata om hårdare tag när det redan är för sent så satsar vi 50 miljoner på tidigt förebyggande insatser som ger barnen en schysst chans att välja rätt bana i livet. En av de största friheter som vi människor kan ha är att vara oberoende och självständiga. Därför satsar vi 100 miljoner på att fler Malmöbor ska få en sysselsättning och bli självförsörjande.

Vi har ett stort arbete framför oss. Det finns inga enkla svar på komplexa utmaningar, men vi får inte bli överväldigade av uppgiften framför oss. Vi vet vad som behöver göras. För oss politiker är uppgiften att ställa om systemet så att det blir hållbart, rättvist och gör livet bättre för dagens Malmöbor och framtida generationer.

Så låt er inte luras när våra meningsmotståndare säger att vi är naiva som tror på den här omställningen, när det i själva verket är så att det är de som är ur samtiden och för trötta för att ställa om. Vi har sett kraften i gemenskapen och vi vet vad som är möjligt när människor kommer samman och står upp mot orättvisorna. Tillsammans ska vi göra Malmö till en mer hållbar och jämlik stad.

Relaterade nyheter

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter