Ensamkommande får stanna i Malmö

Ensamkommande får stanna i Malmö


 

Ensamkommande barn i Malmö får stanna kvar och fullfölja sina gymnasiestudier i kommunen, även om de hunnit bli 18 innan de har fått ett lagakraftvunnet beslut om uppehållstillstånd. Det beslöt arbetsmarknads- och socialnämnden på sitt sammanträde den 25 april.

 

Miljöpartiet har tagit kampen för de ensamkommande barnen både nationellt, där vi nu lägger fram ett förslag att låta dem stanna i Sverige, men också här i Malmö i och med dagens beslut.

– Det här handlar om ungdomar som ofta flytt från kaotiska förhållanden. Att kunna ge dem en stabil tillvaro och goda förutsättningar att integreras i vårt samhälle är inte bara det mest humana för det enskilda barnet, utan också det bästa för Malmö och Sverige, säger Märta Stenevi, gruppledare och förstanamn för Miljöpartiet i Malmö i valet till fullmäktige.

I dagsläget har Malmö kommun ansvar för 515 ensamkommande barn, varav 130 är asylsökande. Beslutet i arbetsmarknads- och socialnämnden innebär att de ensamkommande ungdomar som har påbörjat en gymnasieutbildning men hunnit bli 18 år innan de fått besked på sin asylansökan, kommer att få stanna kvar i kommunens boende tills dess att de har avslutat sina gymnasiestudier eller fått ett lagakraftvunnet beslut.

Beslutet innebär också att de ensamkommande ungdomar som har fått sin ålder uppskriven ska få bo kvar i kommunen tills dess att eventuella överklaganden är avgjorda i domstol.

Utbildning är den enskilt viktigaste insatsen för att kunna få ett jobb och bli självförsörjande. En uppbruten skolgång leder till att färre lämnar gymnasiet med ett slutbetyg. Med dagens beslut slipper ungdomarna slussas runt mellan olika kommuner och boenden när de istället borde fokusera på att gå i skolan.

– Miljöpartiet har stått upp för de ensamkommande både nationellt och i Malmö. Ungdomar ska inte ryckas upp från sin skola och sin trygghet i onödan. Det gläder mig att nämnden med dagens beslut säkerställer en obruten skolgång för ensamkommande ungdomar i Malmö, säger Janne Grönholm, vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

 

Bakgrund – Så funkar mottagandet och skolgången idag

Kommunerna är ansvariga för ensamkommande barn och staten för alla andra. De ensamkommande barn som kommer till Sverige fördelas ut till olika kommuner, placeras på ett kommunalt boende och får börja skolan i väntan på besked från Migrationsverket.

Den som fyller 18 år klassas som vuxen asylsökande och blir därmed Migrationsverkets ansvar. Det innebär att den ensamkommande förlorar sin plats på kommunens boende och istället ofta placeras på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden, vilket kan vara i en helt annan kommun – och alltså en ny skola. När uppehållstillståndet väl kommer och ungdomarna blir kommunplacerade kan det bli i en tredje kommun – och ännu en ny skola.

Med dagens beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden slipper ensamkommande asylsökande ungdomar i Malmö få en uppbruten skolgång.

 

Relaterade nyheter

Malmö, 24 september 2019

Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden

Malmö, 24 september 2019

Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden

Malmö, 19 september 2019

Sveriges städer ska vara barnvänliga och hållbara

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter