Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden

Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden


 

Miljöpartiets initiativ för att Malmö stad ska driva barnanpassade akutboenden i egen regi vann i dag gehör i arbetsmarknads- och socialnämnden och ska utredas. Det betyder att Malmös 1 300 hemlösa barn i dag kom ett steg närmre att slippa bo på undermåliga och dyra privata boenden.

 

Under våren 2019 började socialtjänsten i Malmö att tillämpa en ny praxis som innebär att barn som är hemlösa på grund av fattigdom inte får hjälp med långsiktiga boenden.

Miljöpartiet har varit mycket kritiskt till den hårdare linjen, som slår mot stadens mest utsatta. Barnfamiljerna riskerar att fastna på undermåliga och dyra akutboenden som ofta ligger långt från barnens skola.

Miljöpartiet har arbetat för att Malmö stad ska driva akutboenden i egen regi, med läxhjälp för barnen och stöd och råd till de bostadssökande föräldrarna. I dag fick initiativet stöd i arbetsmarknads- och socialnämnden och kommer att utredas av förvaltningen.

– Malmös hemlösa barn behöver framförallt långsiktiga boendelösningar. Men politiken måste också säkerställa att barn inte bor på undermåliga och dyra akutboenden. Genom att driva akutboenden i egen regi kan Malmö stad se till att boendena är barnanpassade och få ner kostanaderna. Vi är glada över att de hemlösa Malmöbarnens vardag nu ser ut att bli lite bättre, men vi kommer inte att vara nöjda förrän alla barn har ett långsiktigt boende att komma hem till, säger Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Miljöpartiet har också begärt att politiker och allmänhet ska få tillgång till en skriftlig analys av vilka konsekvenser den hårdare praxisen får för de hemlösa barnen och socialsekreterarnas arbetsmiljö. Även detta blir nu verklighet.

– Öppenhet och transparens är grundbultar i en demokrati. Att visa respekt för offentlighetsprincipen är extra viktigt när det gäller frågor som rör utsatta grupper som hemlösa barn. Därför att det mycket bra att styret ändrat uppfattning och ställer sig bakom vår begäran om en skriftlig analys, istället för en muntlig dragning som inte blir offentlig, säger Janne Grönholm.

 

För mer information kontakta

Janne Grönholm (MP), ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden
0733-61 07 60

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 24 september 2019

Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden

Malmö, 19 september 2019

Sveriges städer ska vara barnvänliga och hållbara

Malmö, 11 september 2019

Miljöpartiet vill öppna akutboende för hemlösa barn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter