"Malmö får Sveriges mest progressiva parkeringspolitik"

Lyssna

Nu skickas förslaget på Malmös nya parkeringspolicy och parkeringsnorm ut på remiss. Inriktningen är att få fler att välja cykel och kollektivtrafik istället för bil och är något Miljöpartiet har kämpat för länge.

Märta Stenevi (MP) Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Nuvarande policy med tillhörande norm kräver ett visst antal parkeringsplatser när det byggs nya bostäder. Det nya förslaget öppnar istället upp för att arbeta med olika typer av mobilitetsåtgärder, såsom tillgång till cykel- och bilpool. Byggherrar som använder den här typen av lösningar kompenseras genom att de behöver lösa färre parkeringsplatser och sänker därmed sina byggkostnader.

Förslaget betyder att parkeringsnorm noll kommer att vara möjlig i kollektivtrafiknära lägen, som runt centralstationerna. Avsikten med det nya förslaget är att få fler att välja cykel och kollektivtrafik framför bil.  Med färre bilar minskar behovet av parkeringsplatser och det skapas mer plats till bostäder och skolor. Dessutom kan Malmöborna få tillgång till fler billiga bostäder genom att byggkostnaderna sänks. Detta gör Malmö till en ännu mer attraktiv stad att bygga och bo i.

– Förslaget till ny parkeringspolitik innebär att Malmö får Sveriges mest progressiva parkeringspolitik. Utsläppen från bilarna måste minska och stadens parkeringspolitik är ett av våra viktigaste instrument, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Nu ska förslaget gå ut på en bred remiss för att samla in synpunkter. Därefter fattas beslut i kommunfullmäktige, förhoppningsvis innan sommaren.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: