Satsningar på klimat, miljö och förebyggande socialt arbete tack vare Miljöpartiet

Satsningar på klimat, miljö och förebyggande socialt arbete tack vare Miljöpartiet


 

Enklare och säkrare cykelpendling, utredning av stopp för genomfartstrafik på Möllan och en tydlig prioritering av tidiga förebyggande sociala insatser för barn i riskzonen. Det är några delar av resultatet av Miljöpartiets budgetförhandlingar med S och L.

Miljöpartiet ser mer oro på ett ökat antal orosanmälningar för barn som riskerar att fara illa, på att unga tappar tron på framtiden och blir lätta byten för kriminella, och på segregationen. Det vi ser är inget mindre än en social kris. Samtidigt måste vår stad göra mer för att stoppa klimatkrisen och dämpa de katastrofala följderna för den biologiska mångfalden. Detta har varit utgångspunkterna när Miljöpartiet har förhandlat med S och L om innehållet i Malmö stads budget 2021.

– Malmöborna kommer att ha nytta av våra förslag under många år framöver. Tack vare oss prioriteras nu tidiga, förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna snett. Tack vare oss byggs nu Malmös första supercykelväg, det görs en utredning om hur Möllan skulle kunna fredas från hetsig biltrafik, och stadsplaneringen kommer att ta hänsyn till våra livsviktiga pollinatörer, säger Stefana Hoti, partiföreträdare Miljöpartiet i Malmö.

Miljöpartiet i Malmö är ett oppositionsparti som har ett budgetsamarbete med de styrande partierna, Socialdemokraterna och Liberalerna.

– Vi kommer alltid att rösta för Miljöpartiets egen budget i första hand. Men om vi får tillräckligt genomslag för grön politik i styrets budget genom våra förhandlingar, då kan vi tänka oss att rösta på den i andra hand. Efter flera tuffa förhandlingsrundor har vi fått in tillräckligt mycket grön politik för att kunna ge vårt stöd till styrets budget vid omröstningen i kommunfullmäktige, säger Stefana Hoti.

 

Grön politik i Malmö stads budget 2021

Supercykelstråk. Malmös första supercykelstråk ska påbörjas under mandatperioden. Stråket gör det enklare, säkrare och snabbare att ta cykeln till jobbet, skolan eller affären.

Superkvarter Möllan. Malmö stad ska utreda hur Möllan kan fredas från hetsig biltrafik genom att stänga av kvarteren för genomfartstrafik. Målet är att öka hälsan och tryggheten för boende och besökare. Modellen kommer från Barcelona där superkvarteren har lett till mer levande stadsdelar med mer grönska och mindre buller och avgaser.

Social insatsgruppen. Mer resurser till sociala insatsgruppen som vänder sig till ungdomar som riskerar att bli tvångsplacerade eller återvänder från en tvångsplacering eller ett avtjänat straff.

Föräldrastöd. Utbyggt stöd till föräldrar som behöver hjälp att stötta sina barn i skolan och vardagen.

Orossamtal. Socialtjänsten får i uppdrag att jobba med orossamtal för barn under 15 år som har utfört ett brott.

Förskolesatsning. Ge förskolor i utsatta områden bättre förutsättningar att öka jämlikheten mellan barn i Malmö.

Mer lokalvård i egen regi. En större del av städningen av Malmö stads lokaler ska skötas i egen regi, för att ger fler Malmöbor möjligheten att att komma in på arbetsmarknaden och minska stadens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Skolfam. Fortsatt stöd för att familjehemsplacerade barn ska klara skolan.

Pollineringinfrastruktur. Malmös stads översiktsplan ska ta hänsyn till möjligheterna för pollinatörer att förflytta sig i och utanför staden via gröna stråk, och brister i pollineringinfrastrukturen ska åtgärdas.

Solenergi. Utbyggnaden av solenergi ska växlas upp så att målet att 15 procent av Malmös elförsörjning kommer från solel 2030 nås eller överträffas.

Bygglekplatsen Guldängen. Verksamheten på Malmös enda bygglekplats blir permanent.

 

För mer information kontakta

Stefana Hoti (MP), politisk företrädare Miljöpartiet i Malmö
0732-34 24 82

 

Pressbild

Relaterade nyheter

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter