Janne Grönholm

Ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, ersättare kommunfullmäktige, politisk sekreterare

Janne Grönholm

Mer om Janne Grönholm

Janne Grönholm om politik

  • Barn- och ungas uppväxtvillkor
  • Förebyggande socialt arbete
  • Sociala investeringar
  • Digitalisering