Miljöpartiet står fast vid budgetöverenskommelsen i Malmö

Miljöpartiet står fast vid budgetöverenskommelsen i Malmö


 

För oss är innehållet i politiken överordnat allt. Det var med stolthet vi så sent som igår kunde presentera de viktiga gröna reformer vi förhandlat in i budgeten. Vänsterpartiets ställningstagande i frågan om kommunalrådsorganisation ändrar ingenting i den politiska överenskommelsen och vi står därför självklart fast vid vår budgetöverenskommelse med Socialdemokraterna och Liberalerna.

 

I veckan blev Miljöpartiet klara med förhandlingen om budget för Malmö stad. Vi lägger fram vår egen gröna budget, men har förhandlat med Socialdemokraterna och Liberalerna om att rösta för deras budget i en slutvotering. För att ge vårt stöd för deras budget har vi krävt och fått igenom följande:

Arbetet med att ta fram en koldioxidbudget för Malmö stad inleds. Vi har nu runt tio år på oss att dramatiskt minska våra utsläpp om 1,5-gradersmålet ska kunna nås. Nu påbörjas arbetet med att hitta en modell för koldioxidbudget som kan användas i stadens arbete för att minska utsläppen.

 • En strategi för klimatneutralt byggande ska tas fram. Vid sidan av trafiken är byggsektorn den bransch som står för störst utsläpp i Sverige. Därför ska en strategi för klimatneutralt byggande tas fram tillsammans med byggindustrin.
 • En ny resepolicy ska tas fram, och uppdraget kompletteras nu till att omfatta ett förslag till klimatväxlingsmodell. Stadens utsläpp från flygresor måste minska, och en intern klimatavgift styr mot hållbara resor.
 • Pengar avsätts för att återplantera fler träd i snabbare takt. Det är ett första steg mot att plantera de 10 000 träd vi bedömer behövs under mandatperioden för att mildra effekterna av klimatförändringarna.
 • Tillsammans med civilsamhället ska formerna för att värna de mest utsatta hemlösa utvecklas. Det är oacceptabelt att små barn sover på gatan i Malmö, och vi behöver ett nära samarbete med civilsamhället för att identifiera och åtgärda glappen i systemet där människor far illa.
 • Utbyggnaden av cykelöverfarter prioriteras i gaturummet. I takt med att cykelöverfarterna blir fler ges fler cyklister företräde i trafiken och Malmö får en smidigare, attraktivare cykeltrafik.

 

Utöver detta konstaterar vi med stor glädje att en lång rad satsningar som vi förhandlade med Socialdemokraterna i våras ligger kvar i den framförhandlade budgeten, till exempel:

 • tio nya supercykelstråk
 • öronmärkta pengar för att knyta ihop det befintliga cykelnätet
 • fortsatt satsning på ekologisk och klimatsmart mat
 • satsningar på att minska mängden plast och kemikalier
 • satsningar mot hedersförtryck både i skolan och socialtjänsten
 • satsningar på elevhälsa och sex- och samlevnadsundervisning
 • ökat stöd och skyddat boende för de som lämnat hedersförtryck eller våldsamma relationer och mycket mer.

 

Budgetsamverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet bygger på en överenskommelse om valteknisk samverkan och en ömsesidig ambition att förhandla fram en budget som vinner gehör i kommunfullmäktige. På kommunstyrelsesammanträdet igår framgick att Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet går emot den praxis som säger att ett styre självt tillsätter posterna i kommunalrådsorganisationen. De kommer istället rösta emot utnämningen av ett miljöpartistiskt kommunalråd inom ramen för styret.

Vi beklagar att Vänsterpartiet på det här sättet gör gemensam sak med Moderaterna och Sverigedemokraterna för att begränsa Miljöpartiets inflytande över stadens styrning. Detta i en tid när klimatfrågorna blir mer akuta för varje dag som går.

Men för oss är innehållet i politiken överordnat allt. Det var med stolthet vi så sent som igår kunde presentera de viktiga gröna beslut vi förhandlat in i budgeten. Vänsterpartiets ställningstagande i frågan om kommunalrådsorganisation ändrar ingenting i den politiska överenskommelsen. Vi står därför självklart fast vid vår budgetöverenskommelse med Socialdemokraterna och Liberalerna därför att de reformer vi fått igenom är nödvändiga för att bromsa klimatförändringarna.

För Miljöpartiet är politiken alltid i centrum, inte det politiska spelet.

Klimatet kan inte vänta.

För Miljöpartiet de gröna i Malmö

Märta Stenevi, gruppledare

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 28 oktober 2019

En grön budget för Malmö stad 2020

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter