En grön budget för Malmö stad 2020

En grön budget för Malmö stad 2020


 

Miljöpartiets förslag till budget för Malmö stad fokuserar på stadens tre allvarliga utmaningar – klimatkrisen, de växande sociala klyftorna och miljöförstörelsen. De är sammankopplade och behöver lösas hand i hand. Vi är ett oppositionsparti med ambitionen att samla så stort stöd som möjligt för vår budget. Samtidigt förhandlar vi med Socialdemokraterna och Liberalerna för att få genomslag för vår gröna politik i deras budget. Efter en framgångsrik förhandling står det nu klart att Miljöpartiet kommer att stödja S och L:s budget i andra hand.

 

– I vårt förslag till budget för Malmö stad 2020 satsar vi på förebyggande arbete både när det gäller klimat och miljö, och social utsatthet. Det är både mer humant och mer kostnadseffektivt att förebygga problem, istället för att enbart lösa dem när de redan har uppstått, säger Stefana Hoti (MP), gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.

Miljöpartiet vill se ett Malmö med rent vatten och ren luft, där barn är viktigare än bilar och förskolor viktigare än parkeringsplatser. Vi vill se en grön, klimatsäkrad stad som skapar goda livsförutsättningar för alla Malmöbor, inte bara för dem som har råd att bosätta sig i vissa delar av staden.

Miljöpartiets budget innehåller ett klimatpaket som tar ett helhetsgrepp kring hur Malmö ska ta sin del av ansvaret för att radikalt minska klimatutsläppen. För att lösa klimatkrisen behöver staden, politiken, näringslivet och Malmöborna jobba tillsammans. Vårt klimatpaket lägger grunden för detta.

Miljöpartiet föreslår omfattande satsningar på förebyggande socialt arbete för att minska lidande, förebygga kriminalitet och ge makt till de Malmöbor som i dag inte har någon.

Budgeten innehåller också politik för att rädda, vårda och återställa stadens natur, både på land och i vattnet. Malmö ska vara en stad med ren luft, där barnen slipper bli sjuka av kemikalier och där ekosystemen blomstrar. En sammanfattning av Miljöpartiets budget finns bifogad i pressmeddelandet.

Miljöpartiet i Malmö är ett oppositionsparti och vi har ambitionen att samla så stort stöd som möjligt för vår budget. Eftersom Miljöpartiets budget troligen inte kommer att få en majoritet av rösterna i kommunfullmäktige, så förhandlar vi med Socialdemokraterna och Liberalerna för att få genomslag för vår gröna politik i deras budget. Resultatet av förhandlingen avgör om vi ger stöd till deras budget i andra hand.

– En förutsättning för att kunna stödja Socialdemokraternas och Liberalernas budgetförslag var att de tar klimatkrisen och de sociala klyftorna på allvar. De hade förslag både på klimatmål och på förebyggande socialt arbete, förslag som vi i förhandlingarna har vässat ytterligare, säger Stefana Hoti.

Under förhandlingarna har Miljöpartiet krävt och fått genomslag för grön politik på en rad områden.
 

 • Miljönämnden får i uppdrag att hjälpa övriga nämnder att identifiera vilka insatser som är viktigast för att minska verksamheternas klimatutsläpp, så att Malmö stad tar sitt ansvar när det gäller att hålla 1,5-gradersmålet.
   
 • Staden kommer att arrangera återkommande klimathearingar med politiker, näringsliv, akademi, civilsamhälle och Malmöbor, för att ta fram konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen.
   
 • Malmö stad ökar satsningarna på vräkningsförebyggande arbete.
   
 • Alla familjehemsplacerade barn ska få tillgång till Skolfam, en viktig insats som hjälper dem att klara sin skolgång.
   
 • Det ska bli enklare för Malmöborna att välja cykel eller kollektivtrafik.
   
 • Kommunen ska utveckla arbetet med att öka den biologisk mångfalden.
   
 • Malmö stad ska växla upp arbetet för att minska klimatpåverkan från byggbranschen och även arbeta för att två klimatneutrala byggprojekt ska starta under mandatperioden.
   
 • Malmö ska identifiera de skolgårdar som har störst behov av upprustning och grönska.
   
 • Malmö ska ta fram ett nytt miljöprogram som även ska förhandlas med Miljöpartiet.
   

– Genomslaget för vår politik i Socialdemokraternas och Liberalernas budget gör att Miljöpartiet vid omröstningen i kommunfullmäktige kommer att stödja den i andra hand, säger Stefana Hoti.

 

För mer information kontakta

Stefana Hoti (MP), politisk företrädare Miljöpartiet i Malmö
0732-34 24 82

 

Sammanfattning En grön budget för Malmö 2020

 

Pressbild

 

Relaterade nyheter

Malmö, 13 december 2018

Miljöpartiet står fast vid budgetöverenskommelsen i Malmö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter