Pressmeddelande: Klimatdebatt avslutar mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Pressmeddelande: Klimatdebatt avslutar mandatperiodens sista kommunfullmäktige

På torsdagens möte i Malmö kommunfullmäktige har Miljöpartiet begärt en debatt om stadens klimatarbete.

– Det är ett stort problem att klimatpolitiken fått en så undanskymd plats i valrörelsen. Malmöborna har rätt att få veta hur de olika partierna vill lösa klimatkrisen, vår tids största ödesfråga. Därför har vi sett till att mandatperiodens sista fullmäktigemöte avslutas med en klimatdebatt. Malmö behöver agera snabbt och kraftfullt, och det är dags att partierna att bekänna färg, säger Stefana Hoti, partiföreträdare för Miljöpartiet i Malmö, och fortsätter:

– Vi kommer att vända oss direkt till Malmös finanskommunalråd, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), för att få klarhet i vad hon avser att göra för att Malmö ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. För trots ett ambitiöst lokalt miljöprogram och uttalade mål kring Parisavtalet och Agenda 2030 så görs allt för lite. Stadens fastigheter byggs inte klimatneutrala. Energieffektivisering görs inte, trots att det går. Trafiken tillåts stora utsläpp. Målen kring matens utsläpp nås inte. Stadens egen resepolicy efterlevs inte. De utsläpp som Malmöbornas konsumtion genererar på andra platser än Malmö, mäts överhuvudtaget inte. Bristerna finns över hela stadens verksamhet. Det är tydligt att det krävs ett starkt ledarskap för att staden ska ställa om. Malmöborna har rätt att veta vilken ambition Malmös partier har för att öka takten i omställningen på det sätt som situationen kräver.

För mer info eller intervju, kontakta Stefana Hoti på ‭073-234 24 82‬.

Relaterade nyheter

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Malmö, 18 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet i Malmö lanserar sitt valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter