”Malmö är och kommer att förbli en öppen stad”

”Malmö är och kommer att förbli en öppen stad”

Idag manifesterar vi mot rasism tillsammans med andra politiker och ledare för Malmös trossamfund. Tillsammans visar vi att rasismen, islamofobin och hatet inte har någon plats i vårt Malmö. Miljöpartiets partiföreträdare Stefana Hoti höll det här talet.
”I min familj är vi fyra syskon. Två av oss är kristna, två av oss muslimer. Vi är lika varandra till utseendet, och vi är olika i vårt sätt och våra traditioner. Men vi firar jul tillsammans och sedan firar vi Eid tillsammans. Våra olikheter är aldrig något problem för vi möter varandra med kärlek och respekt. Men själva tanken att det finns människor ute i samhället som vill få mina syskon att känna sig kränkta, mindre värda eller ovälkomna får mig som storasyster att koka och att vilja beskydda dem från allt ont. Jag anar att de flesta av er skulle göra samma sak för era systrar och bröder. 

Men vår solidaritet måste sträcka sig vidare, utanför familjen. För vi är också medsystrar, medbröder och framförallt medmänniskor. 

För mig handlar medmänsklighet om att se värdet i att vi är olika och att mångfalden berikar. Mångfalden gör att vi växer och utvecklas, både som individer och som samhälle. Vårt Malmö är och kommer att förbli en öppen stad. Rasismen, diskrimineringen och hatet har ingen plats i Malmö.

Men rasismen finns ju här, trots allt. Den finns här så länge ditt namn, din hudfärg, hur du klär dig eller sättet du pratar på avgör om du får det där jobbet eller hyreskontraktet. Den finns här så länge det avgör om du möts av misstänkta blickar, söndertrasande kommentarer eller ett vänligt leende. Så länge som du kan göra allt rätt – lära dig språket, utbilda dig, vara ”skötsam” – men dörren ändå är stängd. Det får vi aldrig acceptera i vårt Malmö eller någon annanstans, aldrig någonsin.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds första artikeln i deklarationen om de mänskliga rättigheterna. De här principerna har inte uppstått av sig själva. Mycket blod har spillts för att vi ska ha våra friheter och rättigheter. Och vi får aldrig ta dem för givna, utan fortsätta att kämpa, ta diskussionerna och vägra backa. För ingen av oss är verkligen fri förrän vi alla är fria. Fria att tro på vad vi vill, älska vem vi vill och vara hur vi vill.

Som politiker har Malmöborna gett oss makten att förändra och skapa förutsättningar så att alla Malmöbor är fria att förverkliga sig själva. Vi har fått förtroendet att skapa handling och verklighet av de fina orden.

Som politiker och Miljöpartist vill jag att alla barn ska få gå i en förskola och skola där de får lära sig och verkligen förstå och känna vad det betyder att vi alla är lika mycket värda. Där de får lära sig att vara medmänniskor. Som politiker vill jag att inte ett enda barn växer upp och som vuxen väljer att bränna böcker för att hetsa, kränka, och splittra. Det är ett misslyckande.

Under våren och sommaren har jag och andra kommunpolitiker fått träffa och lyssna på unga Malmöbor som berättar hur deras mänskliga rättigheter kränks, på grund av sitt namn, sin hudfärg, hur de klär sig eller sättet de pratar på. Det får mig att koka, som medmänniska och som politiker. Och det får inte stanna vid att vi vet hur det ser ut. Kränkningarna, hoten och hatet måste få ett slut. Vi politiker måste handla.

Jag ser fram emot den utredning som Miljöpartiets minister Åsa Lindhagen har tagit initiativ till. Den ska undersöka den islamofobiska hatbrottsligheten, så att vi kan förbättra det förebyggande arbetet mot rasism, och särskilt mot islamofobi. I Malmö och i hela landet.

Idag samlas vi över ideologiska gränser och trosuppfattningar för att manifestera mot den islamofobi som breder ut sig i vårt samhälle. Vi samlas för att visa att vi är fler än vad rasisterna är. Att vi tillsammans är starkare och att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att varje medsyster och medbror ska känna sig fri, trygg och välkommen i vårt Malmö.”

Relaterade nyheter

Malmö, 21 december 2021

”Malmös nya vägledning har ett enögt fokus på föräldrarna.”

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter