Debattartikel: Så vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor

Debattartikel: Så vill vi stoppa mäns våld mot kvinnor

Det måste bli ett slut på mäns våld mot kvinnor. Förra året mördades 15 kvinnor i Sverige av män som de haft en relation med. Vid sidan om dessa vidriga brott blir tiotusentals kvinnor hotade och slagna av närstående män varje år. Många tvingas att lämna sina hem för ett liv i det dolda, frihetsberövade och utan att någonsin helt kunna slappna av. Miljöpartiet i Malmö går till val på att ge dessa kvinnor sin frihet tillbaka.

Det är den som slår och hotar som ska få sin frihet begränsad, inte den som utsätts för våldet. Därför ska straffen vara hårda. De senaste åren har flera brottsrubriceringar skärpts, bland annat när det gäller påföljden för kvinnofridskränkning och våldtäkt. Vi vill höja straffet för grov kvinnofridskränkning ytterligare, utvidga kontaktförbudet och öka användningen av fotboja. Men för att detta ska ge resultat behöver rättsväsendet mer kunskap. Idag har en majoritet av domstolarna brister i grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Jurister behöver utbildas så att lagen faktiskt används som det är tänkt.

För att bli fria från mannens hot och våld tvingas många kvinnor fly det gemensamma hemmet. Men idag är boendefrågan väldigt svår för kvinnor som vill lämna en relation där hon utsätts för våld. Inte en enda kvinna ska tvingas stanna i en våldsam relation för att hon riskerar att bli hemlös. Därför borde våldsutsatta kvinnor och barn få förtur i bostadskön. Så är det i nästan 50 kommuner, men inte i Malmö. Miljöpartiet kräver att det ändras.

Trots att våldsutsatta kvinnor är brottsoffer som flyr tas det idag ut en avgift för skyddat boende i Malmö för kvinnor med en inkomst. Utöver fysiskt våld är många kvinnor ekonomiskt utsatta av förövaren, där han har skuldsatt henne eller använt hennes besparingar. En inkomst på pappret kan alltså betyda att våldsutsatta kvinnor ändå inte har tillgång till sina pengar. Vi vill avskaffa avgiften för skyddat boende i Malmö stad.

En kvinna som lämnar ett våldsamt förhållande behöver idag ta ett orimligt stort ansvar för att hantera myndighetskontakter, dokumentera skador, säkra sitt personskydd, hitta boende och liknande. Vi vill att samhället tar ett mycket större ansvar. En fast kontaktperson som vägleder i myndighetskontakter skulle göra stor skillnad. Vi vill att våldsutsatta kvinnor i Malmö får en sådan långvarig kontaktperson så länge som skyddsbehovet finns kvar. Miljöpartiet kräver också nationella riktlinjer för hur myndigheter och andra aktörer hanterar skyddade personuppgifter. Det är helt oacceptabelt att gömda kvinnor och barn gång på gång blir röjda och tvingas fly.

Betydligt mer behöver också göras för att förebygga våldet. Destruktiva mansnormer ska förebyggas tidigt. Här spelar skolan och förskolan en viktig roll. Samtycke och genusperspektiv måste få större utrymme än idag. Alla som kommer i kontakt med våld i nära relationer genom sitt yrke behöver också ha kunskap om mäns våld mot kvinnor och samtyckeslagstiftningen. Då ökar chansen att tidigt upptäcka hot, våld och kontroll och sätta in åtgärder. Barn ska inte heller tvingas till umgänge med föräldern som har utövat våld, oavsett om det är mot barnet självt eller den andra föräldern.

Förra våren presenterade Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna i regeringen ett 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Många av dessa viktiga åtgärder har genomförts eller är på gång. Men vi ser att hela samhället nu måste kraftsamla för att stoppa männen som hotar och slår. Miljöpartiet går till val på att ge de våldsutsatta kvinnorna sin frihet och trygghet tillbaka.

Rasmus Ling, förstanamn i riksdagsvalet för Miljöpartiet i Malmö

Stefana Hoti, förstanamn i kommunvalet för Miljöpartiet i Malmö

 

Publicerad i Etc 9 augusti 2022.

Relaterade nyheter

Malmö, 24 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet vill avskaffa avgiften för skyddat boende

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter