Matsvinn

Matsvinn

Matpriserna har ökat dramatiskt den senaste tiden. Det drabbar framför allt de Malmöfamiljer som har små marginaler. Samtidigt kastas stora mängder ätbar mat varje dag. Miljöpartiet vill att Malmö stad agerar för att maten kommer till användning istället för att slängas.

Vi vill:
  • Handlingsplan för att ingen ätbar mat ska slängas.
  • Samarbete mellan VA Syd, Sysav, ideella aktörer och butiker.
  • Höja taxan för att kasta mat.
  • Minimera matsvinn inom Malmö stad.

Redan innan den senaste tidens matprishöjningar larmade Skåne Stadsmission om att matfattigdomen ökar – många familjer har fått det allt svårare att ha råd med mat. I en stad som Malmö, där var fjärde barn lever i fattigdom, är det välkommet och viktigt att det finns verksamheter som den sociala matbutiken Matmissionen som lindrar effekterna för dem som har det sämst ställt.

Miljöpartiet vill se ett rättvist samhälle där lön och samhällets skyddsnät är tillräckligt för att ha råd med mat, bostad och andra nödvändigheter. Men utifrån dagens förutsättningar vill vi underlätta för initiativ som lindrar matfattigdomen, och dessutom får ner matsvinnet. Där kan Malmö stad göra mycket mer än idag.

Vi vill att Malmö stad tar initiativ till samarbete och en lokal handlingsplan med butiker, ideella föreningar och organisationer, för att ingen ätbar mat ska slängas.

VA Syd och Sysav ska få i uppdrag att samarbeta med lokala ideella aktörer och identifiera livsmedelsbutiker med svinn, för att fler hållbara samarbeten ska komma på plats så att maten används istället för att kastas.

Vi vill höja taxan för att kasta mat för att livsmedelsbutiker ska välja andra alternativ, till exempel sänka priset på mat med kort datum. Vi vill också skärpa tillsynen av butikernas sätt att hantera matavfall.

Malmö stad behöver sätta in åtgärder för att hålla matsvinnet till ett minimum i den egna organisationen. Miljöpartiet har sett till att skärpa arbetet med hållbar mat. Det har inneburit stora minskningar av matsvinnet, dessutom att andelen ekologiskt ökat kraftigt och klimatpåverkan minskat med 40 procent i skolmaten. Men mer kan göras. Vi vill att matsvinn blir ett särskilt utvecklingsområde i en ny policy för hållbar mat, och att Malmö stads upphandlingar ställer krav på att leverantörer arbetar mot minskat matsvinn.

Nyheter på Mat

Malmö, 23 augusti 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet presenterar förslag för att minska matfattigdomen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter