Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

26 oktober 2020

Satsningar på klimat, miljö och förebyggande socialt arbete tack vare Miljöpartiet

Enklare och säkrare cykelpendling, utredning av stopp för genomfartstrafik på Möllan och en tydlig prioritering av tidiga förebyggande sociala insatser för barn i riskzonen. Det är några delar av resultatet av Miljöpartiets budgetförhandlingar med S och L.

 

28 oktober 2019

En grön budget för Malmö stad 2020

Miljöpartiets förslag till budget för Malmö stad fokuserar på stadens tre allvarliga utmaningar – klimatkrisen, de växande sociala klyftorna och miljöförstörelsen. De är sammankopplade och behöver lösas hand i hand. Vi är ett oppositionsparti med ambitionen att samla så stort stöd som möjligt för vår budget. Samtidigt förhandlar vi med Socialdemokraterna och Liberalerna för att få genomslag för vår gröna politik i deras budget. Efter en framgångsrik förhandling står det nu klart att Miljöpartiet kommer att stödja S och L:s budget i andra hand.

 

24 september 2019

Malmös hemlösa barn ett steg närmre att slippa undermåliga akutboenden

Miljöpartiets initiativ för att Malmö stad ska driva barnanpassade akutboenden i egen regi vann i dag gehör i arbetsmarknads- och socialnämnden och ska utredas. Det betyder att Malmös 1 300 hemlösa barn i dag kom ett steg närmre att slippa bo på undermåliga och dyra privata boenden.

 

11 september 2019

Malmös 1 300 hemlösa barn behöver trygga boenden

I vår stad finns 1 300 hemlösa barn som riskerar att få växa upp på undermåliga akutboenden. För att ge barnen en tryggare start i livet lämnar Miljöpartiet i Malmö i dag in ett nämndsinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden för att Malmö stad ska öppna boenden i egen regi, för att höja kvaliteten och få bort ockerhyror.

 

20 juni 2019

Ansvarslöst att förpassa Malmös 1300 hemlösa barn till akutboenden

I vår stad är 1 300 barn hemlösa. I dag hade politikerna i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd möjlighet att stoppa en ny och hårdare praxis som slår mot hemlösa barn och deras familjer. Men istället för att se till barnens bästa så svek styret tillsammans med M och SD denna väldigt utsatta grupp.

 

4 juni 2019

Stefana Hoti är ny gruppledare för Miljöpartiet i Malmö

I går kväll valde medlemmarna Stefana Hoti till ny gruppledare för Miljöpartiet i Malmö. Stefana sökte och fick förtroendet att driva en grön politik i Malmö med fokus på social rättvisa, klimat och miljö.

 

28 mars 2019

Malmös styre borde prioritera säkra skolvägar för barn

Det räcker att 30 procent av föräldrarna upplever att barnens skolväg är säker, tycker socialdemokrater och liberaler i tekniska nämnden. Det tycker Miljöpartiet är en orimligt låg ambitionsnivå. När nämndsbudgeten skulle antas på tekniska nämndens senaste sammanträde yrkade Miljöpartiet därför på att målsättningen för andelen föräldrar som anser att närmiljö och vägen till skolan är trafiksäker skulle vara minst dubbelt så hög.

 

27 mars 2019

Lägre ambitioner för solel är fel väg att gå

På servicenämndens senaste sammanträde lyfte Miljöpartiet ett förslag om att öka utbyggnadstakten av solceller för att Malmö ska nå stadens mål om 15 procent solel år 2030. Tyvärr valde S och L att avslå förslaget. Risken är att Malmö inte kommer att nå målet kring solel förrän år 2054.

 

6 mars 2019

Utred större skolgård för barnen i innerstaden

Monbijouskolan är en av Malmös mest centrala och populära skolor, men också en av de skolor i Malmö som har minst lekyta för de barn i klasserna F-6 som går där.

 

6 mars 2019

Fortsatt nej från styret till minskat flygande i Malmö stad

Kommunfullmäktiges mål om fossilfri verksamhet 2020 är nära att nås, och det som nu krävs är ett kraftigt minskat flygande. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen behandlades en rapport från revisionen, som visar att kommunstyrelsen är en av de nämnder som är sämst på att följa policyn för mat och hållbar utveckling.

 

13 februari 2019

Miljöpartiet kräver granskning av flygresor

Malmö Stads resepolicy anger att resor som görs i tjänsten ska ske på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Ändå har granskningar visat att en alldeles för stor andel av tjänsteresorna sker med flyg, även på kortare distanser. Miljöpartiet i Malmö vill därför se en granskning av hur resepolicyn efterlevs.

 

13 december 2018

Miljöpartiet står fast vid budgetöverenskommelsen i Malmö

För oss är innehållet i politiken överordnat allt. Det var med stolthet vi så sent som igår kunde presentera de viktiga gröna reformer vi förhandlat in i budgeten. Vänsterpartiets ställningstagande i frågan om kommunalrådsorganisation ändrar ingenting i den politiska överenskommelsen och vi står därför självklart fast vid vår budgetöverenskommelse med Socialdemokraterna och Liberalerna.

 

6 december 2018

NU – En grön budget för Malmö 2019

Idag har Märta Stenevi presenterat Miljöpartiets budget för Malmö 2019. Budgeten innehåller bland annat förslag på en koldioxidbudget för Malmö, 10 000 nya träd och stöd till papperslösa/tillståndssökande barn, ungdomar och barnfamiljer.

 

26 juni 2018

Helt och hållbart Malmö fokus för Miljöpartiets valmanifest

Miljöpartiet ser att Malmö står inför två stora utmaningar, klimathotet och den ökande ojämlikheten i staden. Vi presenterar därför 20 förslag för att under nästa mandatperiod skapa ett helt och hållbart Malmö.

 

13 juni 2018

Miljöpartiet i Malmö lanserar heltäckande program för hållbar trafik

Miljöpartiet har nyligen presenterat hur vi vill att järnvägen ska byggas ut i Skåne. Nu lanserar vi våra förslag för att ställa om även Malmös trafik.

 

4 maj 2018

​Förkastligt besked av Löfven och Fritzon

Socialdemokraterna har idag på en presskonferens med Stefan Löfven och Helene Fritzon föreslagit att ekonomiskt bistånd inte ska kunna gå till barnfamiljer som fått avslag eller som är papperslösa.

 

25 april 2018

Ensamkommande får stanna i Malmö

Ensamkommande barn i Malmö får stanna kvar och fullfölja sina gymnasiestudier i kommunen, även om de hunnit bli 18 innan de har fått ett lagakraftvunnet beslut om uppehållstillstånd. Det beslöt arbetsmarknads- och socialnämnden på sitt sammanträde den 25 april.

 

 

Nyheter på Pressmeddelanden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter