MARKARYD: Sorgligt att man måste vända sig till JO

SMÅLÄNNINGEN: Markaryds-sidan april resp juli 2020 Foto:Nobuaki Kudo

TISDAGEN DEN 7 juli skrev Smålänningen på Markaryds-sidan ”Kommunstyrelsen får kritik”, det handlade om JO-kritik mot kommunstyrelsen. Den 29 april skrev tidningen på Markaryds-sidan, ”JO-kritik mot socialnämnden”. Om man tittar lite längre tillbaka fanns också en artikel i Smålänningen på Markaryds-sidan från den 3 april 2019 ”JO-kritik mot kommunen”, då det handlade om kritik mot Utbildnings- och kulturnämnden.

UNDER DRYGT ETT år har Markaryds kommun fått tre allvarliga kritiker från Riksdagens ombudsmän (JO) mot tre olika nämnder och styrelser. Man undrar hur Markarydskommun har följt lagen och fullföljt sina skyldigheter som en myndighet.
Alla de tre av JO:s kritik handlade om kommunens hantering av begäran att få del av allmänna handlingar. Trots att enligt lagen ”Tryckfrihetsförordning (TF)”, ska en allmän handling som får lämnas ut, det vill säga som inte omfattas av sekretess, ska genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen. Dessutom det ska ske på stället (exempelvis i kommunhuset) och utan avgift. Men som sagt, kommunen hade inte skyndsamt lämnade handlingarna eller inte alls lämnat i dessa tre fall och fick skriftligt kritikerna.

KRITIKEN MOT kommunstyrelsen handlade om lönespecifikationer som jag begärde hos kommunstyrelsen våren 2018. MP var då intresserade av olika befattningars löneutveckling och ersättningar i kommunen. Personalchefen försökte då på olika sätt fördröja och inte lämna dem.
Trots att redan i maj 2018 då saken anmälde hos JO och kommunen fick då en erinran, lämnade det ändå inte över det till oss. Ett år senare 2019, när jag återigen anmälde hos JO, lät personalchefen att jag inte längre var intresserad av lönespecifikationerna. JO skrev i kritiken i juli ”Trots JO:s erinran vidtog kommunen uppenbarligen inte några åtgärder med anledning av N.K:s (Kudos) begäran.”

SORGLIGT ATT MAN måste vända sig till JO för att få medborgares rättighet i Markaryds kommun, inte en gång, inte två gånger utan tre gånger under det senaste året.

Nobuaki Kudo
Ordförande, MP i Markaryd
Smålänningen 2020-07-24

Epilog:
När man läser mejl från personalchefen, juni 2019, ”…Du har begärt få ta del av lönespecifikationer som allmän handling…..Lönespecifikationerna finns dock bara tillgängliga elektroniskt och måste skrivas ut mot en kopiekostnad…..dessutom  det är ett tidsökande jobb…..” Och efter kritik från JO i juli 2020, skrev personalchefen ett nytt majl i augusti "Efter JO:s utlåtande vill jag fråga dig om du fortfarande vill ha ut de.....Om så är fallet så skall vi ordna det så skyndsamt som möjligt. Vill informera dig om att det då tillkommer en kostnad för kopior motsvarande ca 6 400 kronor." Efter två års fördröjning och två allvariga anmärkningar från JO mot kommunen, verkar personalchefen vägra och hemlighålla uppgifterna, dessutom kräver ersättningen. Jag noterar, jag begärde läsa dem i kommunhuset, vilket skulle vara kostnadsfri enligt TF. Man undrar varför så envist vägra att visa dem. Kanske Markaryds kommun är ängslig för att ytterligare någon avslöjande framkomna som tf förvaltningschefs dubbellöner, vilket publicerades Helsingborgs Dagblad, juni 2018.
Uppenbarligen Markaryds kommun inte bryr sig om JO:s kritik.
 JO avslutar i brevet 2020-07-01, ”Kommunstyrelsen i Markaryds kommun ska kritiseras för den bristfälliga hantering av N.K:s begäran om att få ta del av allmänna handlingar”

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: