Idag firar vi världshavsdagen

Ibland säger man att något är “vatten värt” och menar att det saknar värde. Men vatten är ju i själva verket det med mest värdefulla vi har! Idag på världsvattendagen uppmärksammar vi vikten av lokalt arbete för att säkra vår tillgång till rena, friska vattendrag även i framtiden.

Miljöpartiet i Nacka arbetar brett med vattenfrågan. I överenskommelsen som vi gjorde med M, KD, L och C finns flera politiska löften för renare vatten, bland annat…

Grönytefaktor

Grönytefaktor är ett verktyg när vi planerar ny bebyggelse i Nacka. Det är ett sätt att ställa krav på mängden gröna inslag i området vi planerar, så att vi undviker att nybyggda områden kläs i grått med betong och asfalt. Miljöpartiet har förhandlat in att detta verktyg ska användas i alla kommande exploaterings- och markanvisningsavtal.

Skydda 30% natur

I linje med forskningen och FNs gemensamma ambition ska Nacka avsätta 30% av kommunens yta för naturskydd. Detta inkluderar inte bara våra många värdefulla landområden utan också sjöar och kustmiljöer. De blå ekosystemen som finns i hav och sjö behöver också värnas och stärkas – inte minst är fiskbestånden i Östersjön hotade. Med satsningar på dessa vattenmiljöer stärker vi de marina ekosystemen vilket gynnar både djur och natur samtidigt som det skapar renare, klarare vatten.

Rena sjöar-program och våtmarkssatsningar

Nackas sjöar och vattendrag är en skatt, men de är också påverkade av många års föroreningar och utsläpp. För att säkra att våra sjöar blir friska och badbara genomförs nu rening av flera sjöar, en av punkterna i MPs överenskommelse. Dessutom lägger kommunen resurser på att återställa våtmarker. Dessa fyller många viktiga funktioner men en av dem är att rena vatten innan detta går ut i sjöar och hav.

Men vi vill såklart göra ännu mer!

Sänkta parkeringstal

Miljöpartiet vill bygga trafiklösningar för framtiden. För oss är det självklart att cykel, gång och kollektivtrafik är norm i Nacka stad. Privatbilism där bilar står stilla 96% av tiden är ett ineffektivt sätt att använda våra resurser. Istället för att äga bil själv kan vi dela på dessa i bilpooler. En övergång till ett mindre bilfokuserat trafiksystem gör att vi kan resa mer hållbart samtidigt som vi frigör mycket dyrbar yta. I förlängningen minskar vi så behovet av parkeringsplatser och kan avsätta mer mark till natur, bostäder och lekytor. Vi får då också mindre hårdgjorda ytor!

Växtbeklädda bullerskydd

Stadsplanering kräver att vi ser helheten. Hur kan vi utnyttja ytor effektivt så att flera värden uppnås samtidigt? Ett bra exempel på detta är gröna bullerskydd! Dessa skapar en lugnare, tystare miljö samtidigt som de infiltrerar vatten och svalkar varma sommardagar.

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter