Nora

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Nora!

Vi är en liten, men växande, politisk rörelse i Nora kommun. En stor del av våra medlemmar deltar aktivt med kunskap, engagemang och handling. Vi är noga med att föreningens verksamhet skall vara lustfylld och aldrig upplevas som ett "måste".

Vi driver en politik som bygger på solidaritet med djur, natur, människa och kommande generationer. Vår målsättning är att få ett, utifrån denna definition, solidariskt Nora. Vi måste bli en kommun som är ledande i omställningen till det hållbara samhället. Den gamla devisen "tänk globalt, agera lokalt" stämmer i allra högsta grad fortfarande!

Vill du veta mer om oss och de aktuella frågorna i föreningen gå gärna in på ⇒ vårt lokalpolitiska forum!

Vart valmanifest finns ⇒ här på var hemsida.

 

Miljöpartiet de gröna Nora

Kontakt

Just nu

Aktuellt i Nora.