Nora

Lyssna

En hållbar framtid i Nora kommun.

Miljöpartiet vill bygga en välfärd som inte tär på naturens resurser eller bidrar till klimatförändringarna. Vårt mål är social hållbarhet, där ekologin sätter gränserna och ekonomin är medlet.

 
MP Nora vill ha en fossilfri kommun senast 2030 och
  • att all kommunal verksamhet drivs med förnybar energi innan 2030
  • att alla kommunala fastigheter utrustas med solceller
  • att tågtrafik mellan Nora och Örebro startar senast 2025
 
MP Nora vill ha likvärdiga villkor och
  • att barngrupperna i förskolan inte är större än 15 barn
  • att en visselblåsarfunktion mot sextrakasserier i skolan införs
  • att det byggs flera nya äldreboenden, även på landsbygden
  • att kollektivtrafiken byggs ut ännu mer på landsbygden
  • att kommunens egna skogar brukas kalhyggesfritt

 

Jasmine Ivarsson och Jan Larsson. Miljöpartiet de gröna i Nora.

Miljöpartiet Nora

Kontakt

Just nu

Aktuellt i Nora.