Energi

Vision: I Ockelbo ska energin användas effektivt och baseras på förnyelsebar energi.
Användningen av fossila bränslen måste på sikt upphöra både för transporter och för
uppvärmning.
Vi vill att kommunen ska vara med och satsa på biogas i Ockelbo – ett inhemskt, konkurrenskraftigt
och klimatsmart bränsle i kretsloppet. Det finns redan verksamheter som
gärna medverkar till att sätta upp en biogasmack.
Ockelbo bidrar genom vindkraften positivt för att nå länets mål för förnybar energi.
Vindkraften måste ge mer tillbaka till kommunen och till de som bor nära vindkraftverk.
Miljöpartiet anser att kommuninvånarna får för lite tillbaka för det intrång vindkraften
innebär. Vi föreslår att alla närliggande markägare ska ha rätt till ersättning. I dag har
bara markägare där vindkraftverket byggs rätt till arrendeavtal.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Etablera en biogasmack i Ockelbo.
• Alla markägare i närheten av vindkraftverk ska ha rätt till ersättning för intrång.
• Skapa en elbonus från staten till kommuner som kompensation för förnybar elproduktion.

Nyheter på Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter